Çukurova Üniversitesi | YÖK | ÖSYM | TÜBİTAK | Üniversiteler | ARBİS | SCI-SSCI| E-Posta| EBYS
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 
  Fakültemiz Yönetim Personel Bölümler Bilgi-Belge Öğrenci İşleri İletişim  
 
  Akademik Takvim
  Lisans Ders Listeleri ve İçerikleri
  Ders Programı
  Dilekçe Örnekleri
  Yönetmelikler
  Sınav Programı
  ÇÜBİS Akademik Personel
  Staj

> Öğrenci İşleri  >  Staj        

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ DUYURU


Fakültemiz Bölümlerinin Staj Komisyonları:

Fakültemizde Arkeoloji, Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya ve Psikoloji Bölümlerinde mecburi staj uygulanmaktadır. Staj 3. sınıftan 4. sınıfa geçilen yaz döneminde yapılır. Fakültemiz bölümlerinin staj komisyonları aşağıdaki gibidir.


Arkeoloji Bölümü

Öğrt. Gör. Dr. Christopher EDENS (Staj Koordinatörü)

Yrd. Doç. Dr. Bakiye EDENS (Komisyon Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. F. Fatih GÜLŞEN (Komisyon Üyesi)

Biyoloji Bölümü:

Prof. Dr. Hatice KORKMAZ GÜVENMEZ (Staj Koordinatörü)

Prof. Dr. Hasan Basri İLA (Komisyon Üyesi)

Prof. Dr. Necattin TÜRKMEN (Komisyon Üyesi)

 

Fizik Bölümü:

Yrd. Doç. Dr. M. Zeki KURT (Staj Koordinatörü)

Prof. Dr. Faruk KARADAĞ (Komisyon Üyesi)

Prof. Dr. Mustafa TOPAKSU (Komisyon Üyesi)

 

İstatistik Bölümü:

Doç. Dr. Gülesen ÜSTÜNDAĞ ŞİRAY (Staj Koordinatörü)

Prof. Dr. Sadullah SAKALLIOĞLU (Komisyon Üyesi)

Doç. Dr. Deniz ÜNAL (Komisyon Üyesi)

Kimya Bölümü:

Prof. Dr. Birgül YAZICI (Staj Koordinatörü)

Prof. Dr. Gülfeza KARDAŞ (Komisyon Üyesi)

STAJ İŞLEM AŞAMALARI:

1. Staj Yerinin Bulunması (İşletmeye Başvuru)

Ç.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesinin 5. maddesi gereğince Biyoloji, Fizik, Kimya Bölümü öğrencilerinin bölümlerine uygun işletme, fabrika, iş yerlerinde, Arkeoloji Bölümü öğrencileri Bakanlar Kurulu Kararlı kazılar ve arkeoloji müzeleri, Psikoloji Bölümü öğrencileri Adalet Bakanlığına bağlı denetimli serbestlik, ceza infaz kurumu, psiko-sosyal yardım servisleri, aile ve çocuk mahkemeleri, aile ve sosyal politikalar il müdürlüğüne bağlı, zihinsel engelli rehabilitasyon merkezleri, iç işleri bakanlığına bağlı emniyet müdürlükleri, ruh sağlığı alanında çalışan vakıflar, huzurevleri vb, İstatistik Bölümü öğrencileri TÜİK, DPT, SGK, devlet hava meydanları işletmeleri, devlet su işleri, elektrik işletmesi, vb. kurum ve kuruluşlarda staj yapılabilir.

2. Staj Başvurusu ve Değerlendirme Formu:

Bölüm Staj koordinatöründen alınan Staj Kabul Formunu üç kopya olarak dikkatlice doldurup Bölüm Staj Koordinatörünün onayından sonra staj yapılan Kurum/Kuruluşa onaylattırılır. İlgili Kurumca/Kuruluşa onaylanan formun iki kopyası Bölüm Staj Koordinatörüne verilmek üzere geri alınır. İki adet fotoğraflı ve ilgili yerleri öğrenci tarafından doldurulan Staj Değerlendirme Formu öğrenci dilekçesi ile birlikte Bölüm Staj Koordinatörüne teslim edilir.

3. SGK İşlemleri:

SGK girişi staj başlama tarihinden 10 (ON) gün öncesinde Dekanlığımızca yapılacaktır. SGK girişi yapıldıktan sonra staj başvuruları kesinlik kazanır. SGK girişinden sonra staj yeri ve tarihinde hiçbir şekilde değişiklik yapılamamaktadır.

SGK girişi yapıldığına dair onaylı belge (SGK Giriş Belgesi), Fakülte Sekreterliğince onaylı Staj Değerlendirme Belgesi staja başlamadan önce Bölüm Staj Koordinatöründen alınır ve staj yapılacak olan Kuruma/Kuruluşa verilir.

4. Stajın Tamamlanması:

Staj Bitiminde staj değerlendirme belgesi staj yapılan Kurum/Kuruluş tarafından dekanlığa kapalı zarf ile gönderilir.

Staja son başvuru tarihi: 05 MAYIS 2017

Staj Tarihleri:

1. Grup  19 Haziran - 01 Ağustos 2017

2. Grup  03 Temmuz - 11 Ağustos 2017

3. Grup  01 Ağustos - 08 Eylül 2017

 

 Staj İçin Gerekli Dilekçe Örnekleri

 

 

Staj Yöneregesi

Staj Başvuru Dilekçesi 

Staj Kabul Formu

Staj Değerlendirme Formu

Staj Değ. Formu İngilizce

İşbaşı Eğitim Programı Sunusu

Staj Defteri
Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
 Ziyaretçi Sayısı: 3837