Hedefler

 

 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA HEDEFLERİ 

 

Öğretim Elemanı Sayısı

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Öğretim görevlisi

Araştırma Görevlisi

Uzman

133

58

18

21

2

30

4

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

No.

Performans Göstergesi (PG)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerde yıllık makale / derleme sayısı

217

238

261

287

316

348

383

 

Öğretim üyesi başına

2,24

2,45

2,69

2,96

3,26

3,59

3,94

 

CERN hariç

101

110

121

133

146

161

177

 

CERN hariç Öğretim üyesi başına

1,04

1,13

1,25

1,37

1,51

1,66

1,83

2

Uluslararası işbirliği ile yapılan SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerde yıllık makale / derleme sayısı

133

146

161

177

195

214

236

3

Bilimsel yayın puanı

3,57

3,65

3,72

3,80

3,88

3,95

4,03

 

CERN hariç

1,75

1,94

2,13

2,24

2,35

2,47

2,59

4

Atıf saysı

6373

6469

6566

6664

6764

6865

6968

 

CERN hariç

2163

2195

2228

2261

2295

2329

2364

5

Yıllık dış destekli proje sayısı

4

4

5

6

7

7

8

6

Devam eden dış destekli proje sayısı

2

3

3

4

4

5

6

7

Tamamlanan dış destekli projelerin (5 numaralı göstergede verilen) yıllık toplam bütçesi

1199822

1199822

1199822

1199822

1199822

1199822

1199822

8

Devam eden dış destekli projelerin (6 numaralı göstergede verilen) toplam bütçesi

467800

561360

673632

808358,4

970030

1164036

1396843

9

Devam eden dış destekli toplam proje bütçesinin devam eden  dış destekli   proje sayısına oranı

233900

187120

224544

202090

242508

232807

232807

10

Tamamlanan yıllık kontratlı proje sayısı

2

1

1

1

2

2

2

11

Devam eden kontratlı proje sayısı

0

1

1

2

2

2

2

12

Tamamlanan yıllık kontratlı projelerin (10 numaralı göstergede verilen) toplam bütçesi

31900

31900

31900

31900

31900

31900

31900

13

Tamamlanan yıllık uluslararası işbirlikli proje sayısı

1

1

1

1

1

1

1

14

Devam eden uluslararası işbirlikli proje sayısı

2

2

2

2

2

2

2

15

Tamamlanan ortalama yıllık  uluslararası işbirlikli projelerin (13 numaralı göstergede verilen) toplam bütçesi

232000

232000

232000

232000

232000

232000

232000

16

Devam eden uluslararası işbirlikli projelerin (14 numaralı göstergede verilen) toplam bütçesi

429621

429621

429621

429621

429621

429621

429621

17

Tezli yüksek lisans öğrenci sayısı

261

269

277

285

294

303

312

18

Doktora öğrenci sayısı

188

194

199

205

212

218

224

19

Yıllık doktora mezun sayısı

28

29

29

30

30

31

32

20

Yıllık ulusal patent belge sayısı

1

1

1

1

1

1

1

21

Yıllık uluslararası patent belge sayısı

0

0

0

0

0

0

0

22

Yıllık faydalı model ve endüstriyel tasarım sayısı

1

1

1

1

1

1

1

23

Faal olan teknoloji şirketi sayısı

1

1

1

1

1

1

1

24

TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç)

0

0

0

0

0

0

25

YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı Alan sayısı

3

3

4

4

4

4

4

26

YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı Öğrenci Sayısı

9

12

13

14

15

16

17