Hakkında

              Fakültemize Hoş Geldiniz.

             Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Üniversitenin kuruluşundan bir yıl sonra 1973/1876 sayılı yasa ile Temel Bilimler Fakültesi adıyla kurulmuştur. 1977-1978 ders yılında 24 öğrenci, 20 akademik ve idari personel ile Köprüköyü’nde bulunan Ziraat Okuluna ait baraka ve dersliklerde eğitim-öğretime başlamıştır. Fakülte, kampus alanı içerisindeki binasına 1980 yılında taşınmıştır. Fakültenin adı 30. 03. 1983 tarihinde “Fen-Edebiyat Fakültesi” olarak değişmiştir. Şu an Fen-Edebiyat Fakültesi, Dekanlığın bulunduğu bina ve daha sonra inşa edilen ek bina olmak üzere iki ayrı binada eğitim-öğretime devam etmektedir.

            Fen-Edebiyat Fakültesinin amacı; ilgili bilim dallarında bilimsel araştırmalar yapmak, lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş bir eğitim-öğretim gerçekleştirmek, gençleri temel araştırmalarla bilime, uygulamalı araştırmalarla, ülke ve bölge sorunlarının çözümüne katkıda bulunacak şekilde yetiştirmektir. Bu amaçla fakültemizin çeşitli bölümlerinde enerji, çevre sorunları, moleküler biyoloji ve genetik, biyoteknoloji, temel etkileşmeler, yoğun madde fiziği, eğitimde bilgisayar uygulamaları, astrofizik, uzaktan algılama, endüstri ve üretim, Türk kültürünün temel kaynaklarının tanıtılmasına yönelik araştırmalar sürdürülmektedir. Fen Bilimlerine ait laboratuarlar Fizik, Kimya, Biyoloji öğrencilerinin araştırmalarına elverişli ortamlar sunarken, Fen-Edebiyat Fakültesi’ne yakın bir yerde bulunan merkezi kütüphane ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Kütüphanesi de sosyal bilimler ile ilgilenen araştırmacılara ve öğrencilere gerekli hizmeti vermektedir. Ülkenin ihtiyaçlarına duyarlı, sosyal bilince sahip, karşılaştığı sosyal ve bilimsel problemleri çözen, ileri görüşlü, aklı ve bilimi rehber edinen, bağımsız araştırma yapma kabiliyetine ve alanında temel bilgilerle donatılmış mezunlar vermek; bilim üretmek ve üretilen bilgiyi paylaşmak. Uluslar arası standartlarda bilgi üretmek, sürekli gelişen bir kurum olarak ulusal ve uluslar arası anlamda topluma katkıda bulunmak, tanınmak ve güvenilmek.

            Fen-Edebiyat Fakültesi, 2012-2013 yılı itibariyle 3634 öğrenci, 200 akademik ve idari personel ile Arkeoloji, Biyoloji, Fizik, İstatistik, Matematik, Kimya, Psikoloji, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde lisans eğitimine devam etmektedir. Belirtilen bölümlerde Psikoloji bölümü hariç olmak Arkeoloji bölümünde yüksek lisans diğer bölümlerde ise yüksek lisans ve doktora düzeyinde de eğitim-öğretim yapılmaktadır.

            Bugüne kadar fakültemizde birinci öğretimden 4420, ikinci öğretimden 1319 olmak üzere toplam 5739 lisans öğrencisi mezun olmuştur. Fakültemizin çeşitli bölümlerinde ise 365’i yüksek lisans, 142’si doktora olmak üzere, 507 öğrenci lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. Bugün 95 öğretim üyesi, 17 öğretim elemanı ve 32 idari personelin katkılarıyla eğitim-öğretimin gerçekleştirildiği fakültemizde 2705 lisans, 281 yüksek lisans ve 124 doktora öğrencisi öğrenimlerini sürdürmektedir.

            İlim ve tekniği rehber edinen bir anlayışla fakültemizde öğrencilerin yararlanabileceği laboratuarlar bulunmaktadır. Biyoloji Bölümünde Genetik, Bakteriyoloji, Moleküler Biyoloji, Mikrobiyoloji, Hayvan Fizyolojisi, Herbaryum, Toprak, Toksikoloji ve Hidrobiyoloji araştırma laboratuarları; Fizik Bölümü’nde Mekanik-elektrik, Termodinamik, Elektronik, Kuantum Fiziği, Dalgalar ve Salınımlar, Bilgisayar Destekli Fizik Eğitimi laboratuarları; Kimya Bölümü’nde ise Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya laboratuarları öğrencilerin yetişmesine katkı sağlamaktadır.