Fakültemizi Ziyaret Edenler

20.04.2018 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Caner Kerimoğlu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü davetlisi olaraka Mühendislik Fakültesi Toplantı Salonunda "Dil İncelemelerinde Kip ve Kiplik Kavramları1 konulu konferans vermiştir.

2018 yılında Auckland Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mohammed Mehdi Farid Kimya Bölümü davetlisi olarakFakültemizi ziyaret etmiştir.

19 Nisan 2019 tarihinde University of Aveiro, Portugal Öğretim Üyesi Dr. Shahed RASEHK "TOWARDS GREEN POWER GENERATION BASED ON HIGH TEMPERATURE THERMOELECTRIC" konulu seminer vermiştir.

 10.04.2018 tarihinde İstanbul Üniversitesi, Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Hamdi SAYAR Mithat Özsan AMfi'de "Eski Çağda Toroslarda Akdeniz Arasında Yaşam" adlı konferans sunmuştur.

23 Mayıs 2019 tarihinde dekanlığımız Halil Avcı Seminer Salonu'nda iki oturumda  gerçekleştirilen seminerde  Tokyo Üniversitesi Kimya Bölümü'nden Prof. Dr. Norimichi Kojima lisans ve lisansüstü öğrencilere ders verdi.
Fellow, Toyota Physical and Chemical Research Institute Yokomichi 41-1, Nagakute, Aichi
Part 1: Ligand field theory of transition metal compounds and lanthanide compounds including the analysis of Tanabe-Sugano diagram

Part 2: Multi-functional molacular magnetism based on transition metal complexes