Tanıtım

Biyoloji Bölümüne Hoş Geldiniz

 İçinde yaşadığımız dünyanın anlaşılması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir doğal çevre bırakılabilmesi için iyi bir Biyoloji eğitimine ihtiyaç vardır. Bölümümüz, konusunda uzman, ulusal ve uluslararası seviyede etkin çalışmalar yapan öğretim elemanları sayesinde, ülkemizdeki biyoloji eğitiminin daha üst seviyelere çıkarilmasında önemli bir role sahiptir. Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü olarak bu görevimizi çağın gereklerine uygun lisans, yüksek lisans ve doktora programlarımı ile sağlamaktayız. Ayrıca, Bölüm elemanlarımız, eğitim faaliyetleri dışında, yürütmekte oldukları ulusal ve uluslararası projelerle de doğa ve yaşam bilimlerine uluslararası boyutta katkılar sağlamaktadırlar. Bölümümüz, 1978 yılında kurulmuş olup 1) Botanik; 2) Zooloji; 3) Moleküler Biyoloji ve 4) Genel Biyoloji olmak üzere dört farklı anabilim dalından oluşmaktadır. Bölümde öğrenci eğitim laboratuarlarının yanında, Moleküler Biyoloji, Bakterioloji, Genetik, Bitki Fizyolojisi, Hayvan Fizyolojisi, Bitki Ekolojisi, Hayvan Ekolojisi, Hidrobiyoloji ve Mikrobiyoloji araştırma laboratuarları bulunmaktadır. Doğu Akdeniz Bitki Bankası ve Herbaryumu (ADA) da hizmet vermektedir. Biyoloji Bölümünde 12 profesör, 3 doçent, 3 yardimci doçent , 7 Araştırma görevlisi ve 1 teknisyen, 1 sekreter ve 1 hizmet görevlisi olmak üzere toplam 28 tam zamanlı personel bulunmaktadır.

 

Bölümümüzde I. öğretimde 348, II. öğretimde ise 318 olmak üzere toplam 666 öğrenci kuramsal ve uygulamalı olarak bilgilendirilmek ve de beceriler kazandırılmakta, bağımsız çalışabilme, öğrenme, iletişim ve sosyal olarak ve de kendi bilim alanına özgü yetkinlikler kazandırılması ve kazanması için eğitim görmektedir. Öğrencilerin, normal eğitimlerinin dışında, sosyal ve diğer eğitim faaliyetlerine (kongre, sempozyum, konferans, panel) katılmaları ve bu faaliyetleri oluşturmaları teşvik edilmektedir. Öğrencilerimiz için Biyoloji bilim dalını kapsayan konularda ve bu konularla ilgili iş yerlerinde 30 iş günü staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca bölümümüz son sınıf öğrencilerine, bahar yarıyılındaki ders döneminde belirli zaman dilimlerinde, mezuniyet sonrası çalışma alanları ile ilgili mesleki bilgiler aktarılmaktadır. Son sınıf öğrencileri, Bölüm öğretim üyelerinin sorumluluğu altında, merak ettikleri veya ilgilerini çeken konularda araştırma projeleri yürütmektedirler. 

Bölümümüz, Bologna süreci kapsamında ulusal ve uluslararası yeterlilikler çerçevesini hedef alıp, ders programlarını çağın gerekleri doğrultusunda yenilemektedir. Bu doğrultuda, öğrencilerin yurtdışı (Erasmus) ve yurt içi (Farabi) öğrenim veya staj hareketliliği programlarına katımlıları da teşvik edilmektedir. Ayrıca, mezun olmuş veya halen eğitim görmekte olan, öğrencilerimiz ile iletişimi sürdürerek, haberleşme ve bilgi desteği sağlamak amacıyla bir telefon ve e-posta veri tabanı oluşturulmaktadır.

                   

BİYOLOGLARIN İŞ ALANLARI

 • Hayvan Biyokimyası & Fizyolojisi
 • Agrokimyasal
 • Hayvan Patolojisi
 • Hayvan ve Bitki Yetiştirme
 • Et ve Süt Ürünleri
 • Ruminant Mikrobiyolojisi
 • Gıda Mikrobiyolojisi
 • Fermantasyon Teknolojisi
 • Maya ve Mayalanma
 • Seracılık
 • Tropikal Bitki Biyolojisi
 • Bitki ve Tahıl Fizyolojisi
 • Toprak Bilimleri
 • Biyobozunma ve Biyoindirgenme
 • Bitki Patolojisi
 • Tahıl Koruma
 • Pest Kontrol
 • Viroloji
 • Bakteriyoloji
 • Protozooloji
 • Hematoloji
 • Entomoloji
 • Helmintoloji
 • Bitki Parazitleri Biyolojisi
 • Agrokimyasal Üretim
 • Deneme ve Analiz
 • Toksikoloji
 • Petrol Ürünleri
 • Balıkçılık Araştırmaları
 • Kalite Kontrol
 • Moleküler Biyoloji
 • İmmünoloji
 • Enzimoloji
 • Bakteriyoloji
 • Viroloji
 • Sitoloji
 • Hematoloji
 • Tıbbi Genetik
 • Diyetetik
 • Nörokimya
 • Nörofarmakoloji
 • Üreme Fizyolojisi
 • İlaç Metabolizması
 • Epidemiyoloji
 • Parazitoloji
 • Radyobiyoloji
 • Kanser
 • Spor Bilimleri
 • Halk Sağlığı
 • Alet, Cihaz Teknolojisi (Biyomedikal)
 • Klinik Mikrobiyoloji
 • Klinik biyokimya
 • Tüp bebek merkezi

BİYOLOGLARIN İŞ ALANLARI

FARMASÖTİK ENDÜSTRİSİ

DEVLET VE YEREL OTORİTELER, SU İŞLERİ

 • Hayvan fizyolojisi
 • Klinik farmakoloji
 • Hayvan farmakolojisi
 • Biyokimyasal farmakoloji
 • İlaç metabolizması
 • İlaç üretilmesi
 • İlaç toksikolojisi
 • Kara Ekolojisi
 • Su Ekolojisi
 • Ormancılık
 • Hidroloji
 • Koruma
 • Kirlilik
 • Çevre İzleme
 • Kentsel ve Kırsal Planlama
 • Atık Su Arıtma
 • Peyzaj Mimarlığı
 • Kofnor ve Rekreasyon Biyolojisi
 • Enformasyon Bilimleri
 • Bilimsel Yayıncılık
 • Müze İdareciliği