Araştırma Grupları

Kimya Bölümü Bilimsel Çalışma Laboratuvarları ve Alanları

 

Anorganik Kimya Anabilim Dalı


İnorganik Kimya Araştırma Laboratuvarı I

 

İnorganik Kimya Araştırma Laboratuvarı II

 

 


Analitik Kimya Anabilim Dalı


Analitik Kimya Araştırma Laboratuvarı I

 

Analitik Kimya Araştırma Laboratuvarı II

 Organik Kimya Anabilim Dalı

 


Organik Kimya Araştırma Laboratuvarı I

 

Organik Kimya Araştırma Laboratuvarı II


Fizikokimya Anabilim Dalı


Fizikokimya Araştırma Laboratuvarı I

 

Fizikokimya Araştırma Laboratuvarı II


Biyokimya Anabilim Dalı

Biyokimya Araştırma Laboratuvarı


Bölüm Döner sermaye Laboratuvarı