Tanıtım

Kimya Bölümüne Hoş Geldiniz

Kimyanın önemini, yaşam içindeki yerini ve geleceğe yönelik temel bilgi birikimini sağlamak için iyi bir Kimya eğitimine ihtiyaç vardır. Böylece geleceğe yaşanabilir bir ortam bırakılmasına da katkı yapılabilecektir. Bölümümüz, konusunda uzman, ulusal ve uluslararası seviyede etkin çalışmalar yapan öğretim elemanları sayesinde, ülkemizdeki Kimya eğitiminin daha üst seviyelere çıkarılmasında önemli bir role sahiptir. Bölümümüzün öğretim elemanlarının çalışma alanları oldukça çeşitlidir. Malzeme üretimi, malzemelerin korozyondan korunması, yeşil kimya çerçevesinde organik ve organometalik bileşiklerin sentezi, biyokimya çalışmaları, enzimler, biyokütle, yenilenebilir enerji ile ilgili alanlarda çalışmalar yapılmaktadır. Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü olarak bu görevimizi çağın gereklerine uygun lisans, yüksek lisans ve doktora programlarımı ile sağlamaktayız. Ayrıca, Bölüm elemanlarımız, eğitim faaliyetleri dışında, yürütmekte oldukları projelerle de doğa ve yaşam bilimlerine uluslararası boyutta katkılar sağlamaktadırlar. Bölümümüz, 1977 yılında kurulmuş olup 1) Analitik Kimya 2) İnorganik Kimya 3) Biyokimya 4) Fizikokimya 5) Organik Kimya ve 6) Endüstriyel Kimya olmak üzere altı farklı anabilim dalından oluşmaktadır. Bölümde öğrenci eğitim laboratuarlarının yanında, Analitik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya, İnorganik Kimya ve Organik Kimya Araştırma Laboratuarları ile Döner sermaye Laboratuarı bulunmaktadır. Kimya Bölümünde 13 profesör, 1 doçent, 7 Araştırma görevlisi, 2 Uzman, 1 sekreter ve 1 hizmet görevlisi olmak üzere toplam 25 tam zamanlı personel görev yapmaktadır.

 

 

Bölümümüzde I. öğretimde 206, II. öğretimde ise 53 olmak üzere toplam 259 öğrenciye eğitim verilmektedir. Öğrencilerin, normal eğitimlerinin dışında, sosyal ve diğer eğitim faaliyetlerine (kongre, sempozyum, konferans, panel) katılmaları ve bu faaliyetleri oluşturmaları teşvik edilmektedir. Bölümümüz 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı Güz Dönemi itibari ile 7+1 eğitim sistemine geçmiştir. 7 dönem süresince eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimizin 8. dönemlerinde Kimya bilim dalını kapsayan konularda ve bu konularla ilgili iş yerlerinde staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır.Ayrıca bölümümüz son sınıf öğrencilerine, bahar yarıyılındaki ders döneminde belirli zaman dilimlerinde, mezuniyet sonrası çalışma alanları ile ilgili mesleki bilgiler aktarılmaktadır. Son sınıf öğrencileri, Bölüm öğretim üyelerinin sorumluluğu altında, merak ettikleri veya ilgilerini çeken konularda araştırma projeleri yürütmektedirler.

 

Bölümümüz, Bologna süreci kapsamında ulusal ve uluslararası yeterlilikler çerçevesini hedef alıp, ders programlarını çağın gerekleri doğrultusunda yenilemektedir. Bu doğrultuda, öğrencilerin yurtdışı (Erasmus) ve yurt içi (Farabi) öğrenim veya staj hareketliliği programlarına katımlıları da teşvik edilmektedir. Ayrıca, mezun olmuş veya halen eğitim görmekte olan, öğrencilerimiz ile iletişimi sürdürerek, haberleşme ve bilgi desteği sağlamak amacıyla bir telefon ve e-posta veri tabanı oluşturulmaktadır.

 

Kimyagerlerin İş Alanları

 

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler her tür kimyasal işlemin yapıldığı işletmelerde; örneğin, ilaç, polimer, petrol, cam v.b. sanayi kuruluşlarında çalışabildiği gibi, gerekli sertifikaları alarak iş güvenliği uzmanı olabilirler. Ayrıca, temel bilimlerde araştırma yapan kuruluşlarda da akademik çalışmalara katılabilirler. Mezun olan öğrencilerimizin pedagojik formasyon alarak lise düzeyinde öğretmenlik yapmaları da olanaklıdır.