Anabilim Dalları

Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Elemanları


Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Prof.Dr.İ.Çetin Derdiyok

Prof.Dr.H.Dilek Batislam

Prof.Dr.Haluk Gökalp

Arş.Gör. Dr. Bilge Karga Göllü

 

 

Eski Türk Dili Anabilim Dalı

Prof.Dr.A.Deniz Abik

Doç.Dr. Engin Çetin

Arş.Gör.Melek Çubukçu

 

Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

Prof.Dr. Refiye Şenesen

Doç.Dr.Ayhan Karakaş

Arş.Gör. Esra Özkaya


Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Prof.Dr.Mustafa Apaydın

Doç.Sema Çetin Baycanlar

Dr.Öğr. Üyesi Dr.Bedri Aydoğan

Arş.Gör. Dr.Emine Ayan

 

 

 

Yeni Türk Dili Anabilim Dalı

Prof.Dr.Muna Yüceol Özezen

Doç.Dr.Yeter Torun Öğretmen

Dr.Öğr. Üyesi Bekir Tahir Tahiroğlu

Dr.Öğr. Üyesi Nigar Oturakçı Orbay

Arş.Gör. Esin Al

 

 

Türk Lehçeleri Ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Arş.Gör. Fatoş Karadağ