Misyon ve Vizyon

 


Misyon:

Türkoloji kültürünü kazanmış, mesleği ile ilgili sorunları belirleyip çözebilen, ekip çalışmalarını ve bireysel araştırmaları yürütebilen; sorunlara eleştirel ve sorgulayıcı bir anlayışla yaklaşabilen, akademik yaklaşımı içselleştirmiş, eksiklerinin bilincinde, kendini yenileyip çağı yakalayabilen ve bölgesine, ülkesine, dünyaya kültürel-bilimsel katkılarda bulunmayı kendine görev bilmiş bireyler yetiştirmek bölüm misyonudur.
 
 
Vizyon:
 
Bilimsel bilgi ve eğitimi çağdaş yöntem ve tekniklerle sürekli güncel tutmak, çağdaş bir yaklaşımla ülke insanının bilgi, donanım ve yeterliliğinin artması, Türkiye’nin bilim ve medeniyete ciddi katkılar sunan bir ülke konumuna gelmesi amacıyla çalışan bir bölüm olmak.