Fakülte Yönetim Kurulu

Başkan

Prof.Dr. Halime Ömür Paksoy

Dekan

2484

hopaksoy@cu.edu.tr

Üyeler

     

Prof.Dr. Aysun Akyüz

Profesör Üye Temsilcisi

2479

aakyuz@cu.edu.tr

Prof.Dr.Güzide Yücebilgiç

Profesör Üye Temsilcisi

2498

gybilgic@cu.edu.tr

Prof.Dr.İ.Çetin Derdiyok

Profesör Üye Temsilcisi

2589

cderdiyok@cu.edu.tr

Doç.Dr. Gülesen Üstündağ Şiray

Doçent Üye Temsilcisi

2441/20

gustundag@cu.edu.tr

Doç.Dr. Dilek Ersalan

Doçent Üye Temsilcisi

2447

dilekah@cu.edu.tr

Dr.Öğr. Üyesi Kadir Çakır

Dr.Öğretim Üyesi Temsilcisi

2280

kcakir@cu.edu.tr

Raportör: Adem Söylemez

Fakülte Sekreteri

2493

asoylemez@cu.edu.tr