Çukurova Üniversitesi | YÖK | ÖSYM | TÜBİTAK | Üniversiteler | ARBİS | SCI-SSCI| E-Posta| EBYS
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 
  Fakültemiz Yönetim Personel Bölümler Bilgi-Belge Öğrenci İşleri Araştırma İletişim  
 
  Fakülte Yönetimi
  Fakülte Kurulu
  Fakülte Yönetim Kurulu
  Fakülte Komisyonları

> Yönetim  >  Fakülte Komisyonları        

Fakültemiz Komisyonları

1.Eğitim-Öğretim Komisyonu

Prof.Dr. Aysun Akyüz

Prof.Dr. Hatice Korkmaz Güvenmez

Doç.Dr. Refiye Okuşluk Şenesen

Doç.Dr. Deniz Ünal

Doç.Dr. Güray Kılınççeker

Dr.Öğr. Üyesi Ercüment Yerlikaya

Dr.Öğr. Üyesi Elif Genç

Telefon

2479

2645

2443-24

2441-25

2442-13

2280

2490-12

E-Posta

aakyuz@cu.edu.tr

hkorkmaz@cu.edu.tr

rokusluk@cu.edu.tr

dunal@cu.edu.tr

gkilinc@cu.edu.tr

yerlikaya@cu.edu.tr

egenc@cu.edu.tr

2.Bilimsel Aktiviteler ve Akreditasyon Komisyonu

Prof.Dr. İ. Çetin Derdiyok

Prof.Dr. Hatice Korkmaz Güvenmez

Prof.Dr. E.Sultan Giray

Prof.Dr. M.Revan Özkale Atıcıoğlu

Prof.Dr. Faruk Karadağ

Prof.Dr. Ali Özkurt

Dr.Öğr. Üyesi Ercüment Yerlikaya

Dr.Öğr. Üyesi Fatih Gülşen

 

2443-13

2645

2592

2441-24

2470

2447-20

2280

2490-20

 

cderdiyok@cu.edu.tr

hkorkmaz@cu.edu.tr

esgiray@cu.edu.tr

mrevan@cu.edu.tr

fkaradag@cu.edu.tr

aozkurt@cu.edu.tr

yerlikaya@cu.edu.tr

fatihgulshen@gmail.com

3.Öğrenci Hareketliliği Koordinatörleri

Prof.Dr. Sadık Dinçer

Prof. Dr. Gonca Ayık

Prof.Dr. Tunç Tüken

Prof.Dr. Muna Yüceol Özezen

Prof.Dr. Faruk Karadağ

Prof.Dr. Güzin Yüksel

Öğr.Gör.Dr. Chris Edens

 

2588

2576

2442-29

2443-20

2470

2441-24

2490/17

 

sdincer@cu.edu.tr

agonca@cu.edu.tr

ttuken@cu.edu.tr

mozezen@cu.edu.tr

fkaradag@cu.edu.tr

yguzin@cu.edu.tr
cedens@cu.edu.tr

4.Sosyal Etkinlikler Komisyonu

Prof.Dr. Hatice Korkmaz Güvenmez

Prof.Dr. Ramazan Bilgin

Doç.Dr. Mehmet Karakılçık

Doç.Dr. Deniz Ünal

Doç.Dr. Dilek Ersalan

Prof.Dr. Haluk Gökalp

Doç.Dr. Nurcihan Kiriş

 

 

2645

2669

2480-128

2441-25

2447

2443-17

2280

 

 

hkorkmaz@cu.edu.tr

rbilgin@cu.edu.tr

kkilcik@cu.edu.tr

dunal@cu.edu.tr

dilekah@cu.edu.tr

halukgokalp2000@yahoo.com

nkiris@cu.edu.tr

 

5.Öğrenci Burs ve Kredi İzleme-Değerlendirme Komisyonu

Prof.Dr. Yüksel Ufuktepe

Prof.Dr. Güzide Yücebilgiç

Prof.Dr. Sadık Dinçer

Prof.Dr. Muna Yüceol Özesen

Doç.Dr. Rukiye Akdoğan

 

 

2475

2498

2588

2443-20

2490-18

 

 

ufuk@cu.edu.tr

gybilgic@cu.edu.tr

sdincer@cu.edu.tr

mozezen@cu.edu.tr

rkyakdogan@gmail.com

6.Yapı ve Çevre Komisyonu

Prof.Dr. Bilgehan Güzel

Prof.Dr. İ Çetin Derdiyok

Prof.Dr. Burhan Arıkan

 

2570

2443-13

2571

 

bilgehan@cu.edu.tr

cderdiyok@cu.edu.tr

arikan@cu.edu.tr

7.Araştırma Fonu Uzmanlar Grubu

Prof.Dr. Cengiz Darıcı

Prof.Dr. Eda Eşkut

Prof.Dr. İ. Çetin Derdiyok

Prof.Dr. Doğan Dönmez

Prof.Dr. Hasan Basri İla

 

2439

2547

2443-13

2452

2560

 

cdarici@cu.edu.tr

eeskut@cu.edu.tr

cderdiyok@cu.edu.tr

donmez@cu.edu.tr

milenium@cu.edu.tr

8.Bilgi İşlem Komisyonu

Prof.Dr. Mustafa Canlı

Prof.Dr. Doğan Dönmez

Prof.Dr. Mustafa Kandırmaz

 

2559

2452

2480-136

 

mcanli@cu.edu.tr

donmez@cu.edu.tr

hmuskand@cu.edu.tr

9.Sportif Etkinlikler Komisyonu

Prof.Dr. Bilgehan Güzel

Prof.Dr. Bekir Özçelik

Doç.Dr. Engin Çetin

 

2570

2496

2443-18

 

bilgehan@cu.edu.tr

ozcelik@cu.edu.tr

ecetin@cu.edu.tr

10.Döner Sermaye ve Hizmet Komisyonu

Prof.Dr. Bilgehan Güzel

Prof.Dr. Burhan Arıkan

Prof.Dr. Süleyman Çabuk

 

2570

2571

2480-140

 

bilgehan@cu.edu.tr

arikan@cu.edu.tr

scabuk@cu.edu.tr

11.Mezun Öğrenci Takip Komisyonu

Prof.Dr. Burhan Arıkan

Prof.Dr. Deniz Abik

Prof.Dr. Ramazan Bilgin

Prof.Dr. M.Revan Özkale Atıcıoğlu

Prof.Dr. Ali Özkurt

Dr.Öğr. Üyesi Zeki Kurt

 

2571

2443-21

2669

2470

2447-120

2491

 

arikan@cu.edu.tr

denabik@cu.edu.tr

rbilgin@cu.edu.tr

mrevan@cu.edu.tr

aozkurt@cu.edu.tr

mzkurt@cu.edu.tr

12.Sosyal Dayanışma Komisyonu

Prof.Dr. Hamide Kavak

Prof.Dr. Hatice Korkmaz Güvenmez

Doç.Dr. Deniz Ünal

 

 

2489

2565

2441-25

 

 

hkavak@cu.edu.tr

hkorkmaz@cu.edu.tr

dunal@cu.edu.tr

 

13.Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Denetimi

Komisyonu

Prof.Dr. Bilgehan Güzel

Prof.Dr. Tunç Tüken

Prof.Dr. Ramazan Esen

Prof.Dr. Sadık Dinçer

 

 

2570

2442-29

2460

2588

 

 

bilgehan@cu.edu.tr

ttuken@cu.edu.tr

ramazan@cu.edu.tr

sdincer@cu.edu.tr

14.Akademik Alt Birim Akademik Değerlendirme ve

Kalite Geliştirme Komisyonu

Prof.Dr. Mustafa Canlı

Prof.Dr. Gonca Ayık

Prof.Dr. Süleyman Çabuk

Doc.Dr. Güray Kılınççeker

Doç.Dr. Ayhan Karakaş

 

 

2559

2576

2480-140

2442-13

2443-24

 

 

mcanli@cu.edu.tr

agonca@cu.edu.tr

scabuk@cu.edu.tr

gkilnc@cu.edu.tr

akarakas@cu.edu.tr

 Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
 Ziyaretçi Sayısı: 7461