Fakülte Kurulu

Başkan

Prof.Dr. Faruk Karadağ

Dekan

2484

fkaradag@cu.edu.tr

Üyeler

     

Prof.Dr.Ferit Kargın

Biyoloji Bölüm Başkanı

2574

fkargin@cu.edu.tr

Prof.Dr.Metin Özdemir

Fizik Bölüm Başkanı

2480

metoz@cu.edu.tr

Prof.Dr.M.Revan Özkale Atıcıoğlu

İstatistik Bölüm Başkanı

2441

mrevan@cu.edu.tr

Prof.Dr.Emel Yıldız

Kimya Bölüm Başkanı

2494

eyildiz@cu.edu.tr

Prof.Dr.Ali Arslan Özkurt

Matematik Bölüm Başkanı

2447

aozkurt@cu.edu.tr

Prof.Dr.Haluk Gökalp

Türk Dili ve Edb Bölüm Başkanı

2443

hgokalp@cu.edu.tr

Prof.Dr.Rukiye Akdoğan

Arkeoloji Bölüm Başkanı

2490

rakdogan@cu.edu.tr

Dr.Öğr. Üyesi Ercüment Yerlikaya

Psikoloji Bölüm Başkanı

2280

yerlikaya@cu.edu.tr

Doç.Dr.Erdem Çanak

Tarih Bölüm Başkanı

2544

ecanak@cu.edu.tr

Prof.Dr.Ayşe Polatöz

Profesör Üye Temsilcisi

2480

polatoz@cu.edu.tr

Prof.Dr.E.Sultan GİRAY

Profesör Üye Temsilcisi

2442

esgiray@cu.edu.tr

Prof.Dr.Elif Oruç

Profesör Üye Temsilcisi

2450

eoruc@cu.edu.tr

Doç.Dr.Sema Çetin Baycanlar

Doçent Üye Temsilcisi

2443    

scetin@cu.edu.tr

Doç.Dr.Leyla Bugay

Doçent Üye Temsilcisi

2447

ltanguler@cu.edu.tr

Dr.Öğr. Üyesi Kadir Çakır

Dr.Öğretim Üyesi Temsilcisi

2280

kcakir@cu.edu.tr

Raportör: Adem Söylemez

Fakülte Sekreteri

2493

asoylemez@cu.edu.tr