Staj

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ DUYURU

 

Staj İçin Gerekli Dilekçe Örnekleri

                 Staj Yöneregesi

                 Staj Başvuru Dilekçesi 

                 Kamuda Staj yapacaklar için Öğrenci Dilekçe Formu

                 Özel Sektörde Staj yapacaklar için Öğrenci Dilekçe Formu 

                 Staj Değerlendirme Formu

                 Staj Değ. Formu İngilizce

                 İşbaşı Eğitim Programı Sunusu

                 Staj Defteri

 


Fakültemiz Bölümlerinin Staj Komisyonları:

Fakültemizde Arkeoloji, Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya ve Psikoloji Bölümlerinde mecburi staj uygulanmaktadır. Staj 3. sınıftan 4. sınıfa geçilen yaz döneminde yapılır. Fakültemiz bölümlerinin staj komisyonları aşağıdaki gibidir.

 

BÖLÜM ADI

STAJ KOORDİNATÖRÜ

KOMİSYON ÜYELERİ

ARKEOLOJİ

Dr.Öğr.Üyesi Bakiye EDENS

Öğr.Gör.Dr.Chris EDENS

Dr.Öğr.Üyesi  Dr.Bakiye EDENS

BİYOLOJİ

Prof. Dr. Necattin TÜRKMEN

Prof. Dr. Necattin TÜRKMEN

Prof. Dr. Hatice KORKMAZ GÜVENMEZ

FİZİK

Dr.Öğr.Üyesi Dr.M.Zeki KURT

Dr.Öğr.Üyesi M.Zeki KURT

Prof.Dr.Mustafa TOPAKSU

İSTATİSTİK

Dr.Öğr.Üyesi Selma TOKER KUTAY

 

Dr.Öğr.Üyesi Selma TOKER KUTAY

Doç.Dr.Gülesen ÜSTÜNDAĞ ŞİRAY

KİMYA

Prof. Dr. Gülfeza KARDAŞ

Prof. Dr. Gülfeza KARDAŞ

Doç.Dr. Güray KILINÇÇEKER

PSİKOLOJİ

Dr.Öğr.Üyesi Meltem GÜLER

Dr.Öğr.Üyesi  Meltem GÜLER

Öğr.Göv. Emiş Hande HAKKOYMAZ

  

STAJ İŞLEM AŞAMALARI:

1. Staj Yerinin Bulunması (İşletmeye Başvuru)

Ç.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesinin 5. maddesi gereğince Biyoloji, Fizik, Kimya Bölümü öğrencilerinin bölümlerine uygun işletme, fabrika, iş yerlerinde, Arkeoloji Bölümü öğrencileri Bakanlar Kurulu Kararlı kazılar ve arkeoloji müzeleri, Psikoloji Bölümü öğrencileri Adalet Bakanlığına bağlı denetimli serbestlik, ceza infaz kurumu, psiko-sosyal yardım servisleri, aile ve çocuk mahkemeleri, aile ve sosyal politikalar il müdürlüğüne bağlı, zihinsel engelli rehabilitasyon merkezleri, iç işleri bakanlığına bağlı emniyet müdürlükleri, ruh sağlığı alanında çalışan vakıflar, huzurevleri vb, İstatistik Bölümü öğrencileri TÜİK, DPT, SGK, devlet hava meydanları işletmeleri, devlet su işleri, elektrik işletmesi, vb. kurum ve kuruluşlarda staj yapılabilir.

2. Staj Başvurusu ve Değerlendirme Formu:

Bölüm Staj koordinatöründen alınan Staj Kabul Formunu üç kopya olarak dikkatlice doldurup Bölüm Staj Koordinatörünün onayından sonra staj yapılan Kurum/Kuruluşa onaylattırılır. İlgili Kurumca/Kuruluşa onaylanan formun iki kopyası Bölüm Staj Koordinatörüne verilmek üzere geri alınır. İki adet fotoğraflı ve ilgili yerleri öğrenci tarafından doldurulan Staj Değerlendirme Formu öğrenci dilekçesi ile birlikte Bölüm Staj Koordinatörüne teslim edilir.

3. SGK İşlemleri:

SGK girişi staj başlama tarihinden 10 (ON) gün öncesinde Dekanlığımızca yapılacaktır. SGK girişi yapıldıktan sonra staj başvuruları kesinlik kazanır. SGK girişinden sonra staj yeri ve tarihinde hiçbir şekilde değişiklik yapılamamaktadır.

SGK girişi yapıldığına dair onaylı belge (SGK Giriş Belgesi), Fakülte Sekreterliğince onaylı Staj Değerlendirme Belgesi staja başlamadan önce Bölüm Staj Koordinatöründen alınır ve staj yapılacak olan Kuruma/Kuruluşa verilir.

4. Stajın Tamamlanması:

Staj Bitiminde staj değerlendirme belgesi staj yapılan Kurum/Kuruluş tarafından dekanlığa kapalı zarf ile gönderilir.

  

Staja son başvuru tarihi: 12 MAYIS 2023

 Öğrencilerin Staj Yapacağı Kurumlar,  kamu ve özel sektör olmak üzere 2 ana gruba ayrılmıştır.

 

KAMUDA STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN STAJ GRUP TARİHLERİ

 

             1. Grup   3 Temmuz 2023 -  11 Ağustos  2023

             2. Grup   10 Temmuz 2023 - 18 Ağustos 2023

             3. Grup   01 Ağustos 2023 - 12 Eylül 2023

 

ÖZEL SEKTÖRDE STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN STAJ GRUP TARİHLERİ

 

             1. Grup   03 Temmuz  2023 -  05 Ağustos 2023

             2. Grup   10 Temmuz 2023 -  12 Ağustos 2023

             3. Grup   01 Ağustos 2023 - 5 Eylül 2023