Fakülte Yönetim Kurulu

Başkan

Prof.Dr. Faruk Karadağ

Dekan

2484

fkaradag@cu.edu.tr

Üyeler

     

Prof.Dr. Ayşe Polatöz

Profesör Üye Temsilcisi

2479

apolatoz@cu.edu.tr

Prof.Dr.Elif Oruç

Profesör Üye Temsilcisi

2449

eoruc@cu.edu.tr

Prof.Dr.Haluk Gokalp

Profesör Üye Temsilcisi

2443

hgokalp@cu.edu.tr

Doç.Dr. Gülesen Üstündağ Şiray

Doçent Üye Temsilcisi

2441/20

gustundag@cu.edu.tr

Doç.Dr. Nazar Şahin Öğüşlü

Doçent Üye Temsilcisi

2447

dilekah@cu.edu.tr

Dr.Öğr. Üyesi Ercüment Yerlikaya

Dr.Öğretim Üyesi Temsilcisi

2280

eyerlikaya@cu.edu.tr

Raportör: Adem Söylemez

Fakülte Sekreteri

2493

asoylemez@cu.edu.tr