Tanıtım

Tarih Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi’nin açılan ilk bölümlerindendir. Öğrenim süresi dört yıldır. “Tarihçi” unvanı ile mezun olan bölüm öğrencileri, pedagojik formasyon alarak devlet okullarında ve özel okullarda öğretmen olarak, yüksek lisans ve doktora yapanlar ise üniversiteler başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda araştırmacı olarak çalışabilmektedir. Bunların yanı sıra Kültür Bakanlığı, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, TBMM Kütüphanesi, Devlet İstatistik Enstitüsü, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı gibi kamu kurumlarında tarihçi unvanıyla araştırmacı ve uzman olarak çalışabilme imkânına sahiptir.