Duyurular

...

Yaz Okulu Duyurusu

DUYURU

Çukurova Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8. Maddesinde “Üniversitede yaz öğretimi açılmaz. Ancak, öğrencinin birime giriş yılındaki puanından daha yüksek taban puanı olan başka bir üniversitenin programından yaz öğretiminde en fazla üç ders alınabilir. Yaz okulundan alınmak istenen derslerin eş değerliliği ilgili yönetim kurulu tarafından onaylanır” denilmektedir. Buna göre yaz öğretiminde başka üniversitelerden ders almak isteyen öğrencilerimiz;

1-Üniversitemize yerleştiği yılın yerleştirme puanına eşit veya yüksek puanlı üniversitelere başvurabilir.

2-Bir öğrenci en fazla 3 ders alabilir. (Sadece 3 ders için eşdeğerlilik verilecektir)

3-Dersin zorunlu veya seçmeli ders olmasına bakılmaksızın ders içeriğinin ve ders saatlerinin uyumuna ve yeterliliğine göre karar verilir.

4-Alınan dersin içeriği, Fakültemizde dersi veren ilgili öğretim üyesine onaylatıldıktan sonra Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Dekanlığımıza verilecek olan dilekçe ekine konulmalıdır.

5-Yukarıdaki işlemlerin gidilen üniversiteye kayıt yaptırmadan tamamlanması gerekmektedir. Aksi takdirde Dekanlığımız oluşacak mağduriyetlerden sorumlu değildir.

 

 

                                                          DEKANLIK

                                                          23.05.2022