Çukurova Üniversitesi | YÖK | ÖSYM | TÜBİTAK | Üniversiteler | ARBİS | SCI-SSCI| E-Posta| EBYS
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 
  Fakültemiz Yönetim Personel Bölümler Bilgi-Belge Öğrenci İşleri Araştırma İletişim  
 
  Profesör
  Doçent
  Dr.Öğr. Üyesi
  Araştırma Görevlisi
  Öğretim Görevlisi

> Personel > Akademik Personel > Profesör  >  Prof.Dr. A.Deniz ABİK        

 

Unvanı Adı-Soyadı

:

Prof. Dr. A:Deniz Abik

Bölüm

:

Türk Dili ve Edebiyatı

Anabilim Dalı

:

Eski Türk Dili

E-Posta

:

denabik@cu.edu.tr

Dahili Tel.

:

2578 / (0322 3386084)

Yabancı Diller

:

İngilizce

Çalışma Alanları

:

Eski Türkçe, Çağatayca, Karahanlı, Harezm-Kıpçak Türkçesi,
Türk Dili Tarihi, Özbekçe, Yeni Uygurca

Kişisel Web

:

http://aves.cu.edu.tr/denabik/


DETAYLI ÖZGEÇMİŞ

Öğrenim Durumu

Derece

Fakülte / Bölüm

Üniversite

Yıl

Lisans

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi/ Türk Dili

Ankara

1984


Tez Bilgileri

Türü

Üniversite / Enstitü / Kurum

Danışman


Y. Lisans

Doktora

Ankara / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ankara / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Prof.Dr. Mustafa Canpolat

Prof.Dr. Mustafa Canpolat

1987

1993


Akademik/Mesleki Bilgileri

Görevi

Görev Yeri


Arş.Gör.

Yrd.Doç.Dr.

Doç.Dr.

Prof.Dr.

Çukurova Üniversitesi F.E.F. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Çukurova Üniversitesi F.E.F. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Çukurova Üniversitesi F.E.F. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Çukurova Üniversitesi F.E.F. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

1984

1994-2001

2000

2006

Post-Doc.

Post-Doc.

Visiting Sci.
İdari Görevler

Tarihleri

Görevi

2000-

2008-2011

2000-2008

2001-2003

2000-2002


1995-1998

2001-2003

2008-2011

2001-2008

2009-2012

2012-

2002

2008-2011

2001-2008

2015-

Çukurova Üniv. F.E.F.Türk Dili ve Edeb. B., Eski Türk Dili ABD Başkanı

Çukurova Üniv. F.E.F.Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı

Çukurova Üniv. Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Böl. Başkanı

Çukurova Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı

Çukurova Üniv. . Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro-Oyunculuk ASD Başkanı

Çukurova Üniv. F.E.F. Yönetim Kurulu Üyesi Yardımcı Doçent Üye

Çukurova Üniv. F.E.F. Yönetim Kurulu Üyesi Doçent Üye

Çukurova Üniv. F.E.F. Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Üye

Çukurova Üniv. Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu Üyesi

Çukurova Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi

Çukurova Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi

Çukurova Üniv. . Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü (Vekil)

Çukurova Üniv. F.E.F.Fakülte Kurulu Üyesi

Çukurova Üniv. . Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Kurulu Üyesi

ÇÜ Türkoloji Araştırma Merkezi Müdürlüğü

B. Diğer endekslerce taranan Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. “Sufi Allahyar ve Sebatü’l-Acizin’i: 18. yüzyıl Doğu Türk Edebi Dilinde Mahallileşme Eğilimleri Üzerine”, International Journal of Central Asian Studies Volume 11-1 2007, 55-77.
 2. “Kâşgarlı’dan Bugüne Anadolu Türkçesinde akındı ve egdü yapısındaki Kelimeler”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Kasım 2008-Ocak 2009, Yıl:10, Sayı: 39 Kaşgarlı Mahmud Özel Sayısı, 273-291.
 3. ”Şemsettin Sami’nin Canlandırılmasını Önerdiği Doğu Türkçesi Kelimeleri ve Eski Kelimeler Üzerine”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 6, Sayı 2 (Haziran 2009), 98-116.
 4. “Sebatü’l-Acizin’in Kazan Sahasında Bir Şerhi: Risale-i ‘Azize”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 4, Sayı 4 (Aralık 2007), 28-44.
 5. Ali Şir Nevayi’nin Zübdetü’t-Tevarihi Üzerine”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1996, Ankara, 1999, 1-6.
 6. Kutadgu Bilig’de Hayvan Adları”, Journal of Turkish Studies Festschrift in Honor of Cem Dilçin I, Harvard, Volume 33/1, 2009, 1-32.
 7. İki Yeni Nüshası Sebebiyle Halilname ve Müellifi Abdülvasi Üzerine”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi Türkoloji Dergisi, C.12, S.1., Ankara, 1997, 139-173.
 8. Nevayi’nin Üç Eserindeki Deyimlerin Farsça ile Karşılaştırılması”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2004, 211-222.
 9. “Türkçede “vefat” Kelimesi ve Yardımcı Fiilleri”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2005- 14/2, 13-28.
 10. “Kutadgu Bilig’deki “çergüçi” ve “çergüle-“ Üzerine”,Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2005- 14/2, 1-12.
 11. ‘(isim1+lI/+lU) (İsim2 +lI/+lU)’ Kuruluşundaki İkilemeler”, Türkoloji Dergisi Cilt XVII, Sayı 2, yıl 2010, Ankara 2011, 1-20.
 12. “Derleme Sözlüğü’nde İkinci Kelimesinin Başında s- Bulunduran Tekrarlar ve Başka Seslerle Benzer Diğer Tekrarlar”, Türkoloji Dergisi Cilt XVII, Sayı 1, Yıl 2010, Ankara 2011, 1-27.
 13. “Derleme Sözlüğünde Madde Birleştirme Önerileri ve Bu Maddeler Üzerine Değerlendirmeler”, Türk Dilleri Araştırmaları Cilt 20, 2010, 7-34.


Danışmanlık Bilgileri:

Doktora Tezleri:.

Tamamlanmış

 1. Engin Çetin, On Üçüncü Yüzyıl Öncesi Türkçesinde Soru, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora Tezi, Adana, 2008.
 2. Oğuz Ergene, Sibicabi Gülistan Çevirisi (Dil İncelemesi-Metin-Çeviri-Dizin), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora Tezi, Adana, 2012.

Devam Eden

 1. Selcen Çürük, Rabguzi’nin Kısasü’l-Enbiyası’nda Olumsuzluk, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
 2. Sıla Gen, Özbekçede Metaforlar, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
 3. Bilal Erdem Dağıstanlıoğlu, Keşfü’l-Hüda, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.

Yüksek Lisans Tezleri:

 1. Uğur Avşar, Müyessiretül-Ulum (Bergamalı Kadri), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Adana, 1996. (Danışman Yard.Doç.Dr.A.Deniz Abik)
 2. Mehmet Ali Kurutaş, Sürgün’de Birleşik Fiiller (Yapıları ve Zaman Kılınışları), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Adana, 1997.(Danışman Yard. Doç.Dr.A.Deniz Abik)
 3. Begüm Çelik, Özbek Halk Makalları (Metin- Gramer- İndeks), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Adana, 1998.(Danışman Yard.Doç.Dr.A.Deniz Abik)
 4. Alp Karatay, Kısasü'l-Enbiya ve Nehcü 'l-Feradis 'te Soru Cümleleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Adana 2003. (Danışman Doç.Dr.A.Deniz Abik)
 5. Engin Çetin, 11. Yüzyıl ve Öncesi Türkçesinde İnsan Yapımı Nesne Adları, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Adana, 2002.(Danışman Doç.Dr.A.Deniz Abik)
 6. Evrim Topak, Divanü Lugati’t-Türk’te “t” Sesi ile Başlayan Kelimelerin Derleme Sözlüğüne Yansımaları, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Adana, 2002.(Danışman Doç.Dr.A.Deniz Abik)
 7. Gülendam Karaca, Divanü Lugati’t-Türk’ten Derleme Sözlüğü’ne Fiiller, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Adana, 2002.(Danışman Doç.Dr.A.Deniz Abik)
 8. Mehmet Köyyar, Divanü Lugati’t-Türk’te /t-/ Sesi ile Başlayan Sözcüklerin Yeni Uygur Türkçesine Yansımaları, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Adana, 2004. (Danışman Doç.Dr.A.Deniz Abik)
 9. Mehmet Çapur, Divanü Lügati’t-Türk’te Yaşayan Fiillerden Bugün Yeni Uygur Türkçesinde Yaşayanlar, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Adana, 2004. (Danışman Doç.Dr.A.Deniz Abik)
 10. Nigâr Oturakçı, 15. Yüzyıla Kadar Tarihi Türk Lehçelerinde +sXz, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Adana, 2006. (Danışman Prof.Dr.A.Deniz Abik)
 11. Mediha Sinop , Divanü Lugati’t-Türk’te /t-/ Sesi ile Başlayan Kelimelerin Özbek Türkçesindeki Durumu, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Adana , 2008.
 12. Nimet Ceylan, Babürname’de İkilemeler. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana, 2009.
 13. Sıla Gen, Harezm Türkçesinden Kazakçaya Hayvanlarla İlgili Sözvarlığı, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana, 2009.
 14. Bilal Erdem Dağıstanlıoğlu, Kısasü’l-Enbiya’da Birleşik Fiiller, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana, 2009.

Kitaplar:

Yazdığı Kitap / Kitap Bölümleri:

 1. Ayşehan Deniz Abik, Meyveler Münazarası –Doğu Türkçesi-, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2005.
 2. Ayşehan Deniz Abik, Ali Şir Nevayi Hamsetü’l-Mütehayyirin, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2006.

Ders Notları:

Diğer:

 1. “İki Kelime: Sölpük ve Pörsük”, Türkoloji Araştırmaları 1997, Fuat Özdemir Anısı 1997, 11-40.
 2. “Nevayi’de –p Zarffilinin Bazı Yönleri”, Bir, S. 9-10 Prof. Dr. Kemal Eraslan Armağan Sayısı, İstanbul 1998, 27-39.
 3. Emrin Hikâyesi ve Rivayeti mi?“, Dil Dergisi, S. 96, Ekim 2000, 64-80.
 4. “Nevayi’nin Eserlerinde İsim ve Yardımcı Fiille Kurulmuş Birleşik Fiiller“, Türk Kültürü, S. 455, Mart 2001, 185/57- 192/64.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 1. “Tarama Sözlüğünde Seyahatname’den Sözler”, Evliya Çelebi ve Seyahatname (Yayına Hazırlayanlar Nuran Tezcan- Kadir Atlansoy), Gazimağusa, 2002, 1-18.
 2. “Hamsetü’l-Mütehayyirin Dolayısıyla Birkaç Nokta”, Ali Şir Nevayi’nin 560.Doğum ve 500. Ölüm Yıl Dönümlerini Anma Toplantısı Bildirileri 24-26 Eylül 2001 , Ankara , 2004, 5-14.
 3. “Tarih-i Vassaf Lugatinde Türkçe Kelimeler”, TİKA I. Uluslararası Türkoloji Sempozyumu Bildirileri 31 Mayıs- 04 Haziran 2004 Kırım- Ukrayna, Simferopol, 2005, 28-39.
 4. “Seyf-i Sarayi’nin Gülistan Tercümesinde –IsAr ve Düşündürdükleri”, Dördüncü Uluslararası Türk Dili Kurultayı 25-29 Eylül 2000, Ankara.
 5. “Ali Şir Nevayi’nin Münşeat’ında ‘arzadaşt ‘Terimi ve Birkaç Örnek”, Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu 25-27 Nisan 2007 Erzurum- Bildiriler I (A-J ), Erzurum 2009, 33-46.
 6. “Kutadgu Bilig ile Yunus Emre Divanı’nda ked> key Kelimesi Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, I. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu Bildiri Kitabı 8-10 Ekim 2008, Aksaray 2009, 63-73.
 7. “Orhun Yazıtlarında –mA- Olumsuzluk İşaretleyicisi Alan Fiiller”, Orhon Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl Konulu III. Uluslar arası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu 26-29 Mayıs Bildiriler Kitabı I. Cilt (Editör Ülkü Çevik Şavk), Ankara 2011, 15-30.
 8. KutadguBilig'in Mısır Nüshasında İki Yazım Özelliği” , Doğumunun 990. yılında Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig(2009)) Doğumunun 990. yılında Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig Bildirileri 26-27 Ekim 2009 / Yayıma haz.: Musa Duman.--Ankara : Türk Dil Kurumu , 2011(AKDTYK Türk Dil Kurumu Yayınları; 1043).
 9. Abik, A. D. 2012. Eski Anadolu Türkçesindeyavu kıl- - yavu kul-fiili. In: Eva Kincses-Nagy & Monika Biacsi (eds.). The Szeged Conference. Proceedings of the 15th International Coference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged. Szeged. 11-19.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. “Kutadgu Bilig’de Zamirlerin Ayrılma Hali”, Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu 2003 Mustafa Canpolat Armağanı (Yayına haz. A.Ata- M.Ölmez) , Ankara 2003, 25-39.
 2. “Elebaşı”, Prof.Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu (20-22 Ekim 2011) Bildirileri, Adana 2012,573-582.

      
Sunulmuş, basılmakta olan bildiriler
 1. 1. 1.Varşova – Ayşehan Deniz Abik, On the WordBolay kiin Anatolian Turkish Texts / Anadolu Türkçesi Metinlerinde ‘bolay ki’ Sözü Üzerine, he Second International Symposium of Turkology (12-14 September 2012, Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw/ II. Uluslararası Türkoloji Sempozyumu(12-14 Eylül 2012)Varşova Üniversitesi,Şarkiyat Fakültesi.
 2. “18. Yüzyılda Anadolu’da Bir Nevâyî Çevirisi: Târîh-i Fenâyî”, V. Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof.Dr. Harun Tolasa Hatırasına) 16-18 Ekim 2009 Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü- Erciyes Üniversitesi Klasik Türk Edebiyatı Topluluğu, Mardin.


Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
 Ziyaretçi Sayısı: 8106