Çukurova Üniversitesi | YÖK | ÖSYM | TÜBİTAK | Üniversiteler | ARBİS | SCI-SSCI| E-Posta| EBYS
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 
  Fakültemiz Yönetim Personel Bölümler Bilgi-Belge Öğrenci İşleri İletişim  
 
  Profesör
  Doçent
  Dr.Öğr. Üyesi
  Araştırma Görevlisi
  Öğretim Görevlisi

> Personel > Akademik Personel > Profesör  >  Prof.Dr. Erman ARTUN        

 

Unvanı Adı-Soyadı

:

Prof. Dr. Erman ARTUN

Bölüm

:

Türk Dili ve Edebiyatı

Anabilim Dalı

:

Türk Halk Edebiyatı

E-Posta

:

erartun@cu.edu.tr

Dahili Tel.

:

2544 (0322 338 60 84)

Yabancı Diller

:

İngilizce/Sırpça/Hırvatça

Çalışma Alanları

:

Âşıklık Geleneği, Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı, Balkan Edebiyatı

Kişisel Web

:

http://www.ermanartun.net/ermanartun@gmail.com
http://aves.cu.edu.tr/erartun/

DETAYLI ÖZGEÇMİŞ

Öğrenim Durumu

Derece

Fakülte / Bölüm

Üniversite

Yıl

Lisans

Edebiyat Fakültesi

İstanbul Üniversitesi

1971

Tez Bilgileri

Türü

Üniversite / Enstitü / Kurum

Danışman

Doktora

Priştine Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi

Prof.Dr. Şevket Plana (Priştine Üniversitesi)

Prof. Dr. Duşenka Lukaç Bojaniç (Belgrad Üniversitesi)

1988

Akademik/Mesleki Bilgileri

Görevi

Görev Yeri

Öğretmen

Öğr. Gör.

Öğretmen

Okutman

Öğretmen

Okutman

Yrd.Doç.Dr.

Doç.Dr.

Prof.Dr.

Tekirdağ Ticaret Lisesi

Tekirdağ Eğitim Enstitüsü

Tekirdağ Namık Kemal Lisesi

Belgrat Üniversitesi-Filoloji Fakültesi Doğu Dilleri Bölümü

Tekirdağ Namık Kemal Lisesi

Trakya Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi F.E.F. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Çukurova Üniversitesi F.E.F. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Çukurova Üniversitesi F.E.F. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

1971-1978

1978-1979

1980-1984

1984-1987

1987-1989

1989-1991

1991

1997

2003

İdari Görevler

Tarihleri

Görevi

(1995-2006), (2009- )

(2001- )

(2005)

(2008)

(1995-2006), (2009- )

(2001- )

(1993- )

(2001-2009)                                                                                    

Bölüm Başkanı: Çukurova Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü

Bölüm Başkanı: Çukurova Üniversitesi Türk Dili Bölümü

Yönetim Kurulu Üyeliği

Yönetim Kurulu Üyeliği

Bölüm Başkanı: Çukurova Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Tarihi araştırma Uygulama Merkezi

Merkez Müdürü: Türkoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi

Anabilim Dalı Başkanı: Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı

Merkez Müdürü: Stratejik Araştırmalar Merkezi

Makaleleri

A. SCI-SCI-E-SSCI Kapsamındaki dergilerde yayımlanan makaleler:

B. Diğer endekslerce taranan Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayımlanan makaleler:

Yurtdışı Makaleler

1.      Adanalı Aşıkların Şiirlerinde Kıbrıs Barış Harekatı”,I Milletlerarası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Gazimağusa K.K.T.C. Kıbrıs Araştırmaları Dergisi Cilt 2, Sayı 4. Sonbahar 1996, s.295-320

2.      Türk Halk Kültüründe Nevruz”, Uluslararası Nevruz Sempozyumu, Karaganda, Kazakistan, Karaganda,1999

3.      Türkiye’de ve Kıbrıs’ta Mani Söyleme Geleneğine Karşılaştırmalı Bir Bakış”, 2.Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildirileri, Gazimağusa, Kıbrıs, 1999

4.      Prizrenli Âşık Ferki’nin Destanları ”, 3. Uluslararası Kıbrıs – Balkanlar- Avrupa Türk Edebiyatları Sempozyumu, Köstence, Romanya, 2000

5.      Balkan Türk Edebiyatlarına Genel Bir Bakış”, 4. Uluslararası Kıbrıs- Balkanlar- Avrasya Türk Edebiyatları Sempozyumu, 9-14 Mayıs 2000, Struga-Makedonya, Bildiriler (Folklor/Edebiyat Dergisi 2001/1’de Yayımlandı). 

6.      Kıbrıs Yerel Fıkra Tipi: Kırk Bir Deliler”,3 Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildirileri, 13-17 Kasım 2000, Gazimağusa / K.K.T.C.

7.      Osmanlı’nın İlk Dönemlerinde Türk ve Balkan Kültürlerinde Etkileşim”,, II. Uluslararası Balkan Türkolojisi Sempozyumu, Mostar, Bosna Hersek (Folklor Edebiyat Dergisi 2002 ).

8.      Kıbrıslı Âşık Kenzi’nin Destanları”, VI. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildirileri, Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları, Kıbrıs, 2002.

9.      Ortak Türk Folklorunun Küreselleşen Dünyaya Tanıtılması”, Ortak Türk Geçmişinden Ortak Türk Geleceğine III. Uluslararası Folklor Konferansı, 2005, Azerbaycan, Ortak Türk Folklorunun Küreselleşen Dünyaya Tanıtılması, Ortak Türk Geçmişinden Ortak Türk Geleceğine III. Uluslararası Folklor Konferansının Materyalleri, 2005, Azerbaycan, 160-167.

10.    Balkanlarda Destan Söyleme Geleneği ve Prizrenli Âşık Ferki’nin Destanları”,Journal of Turkish Studies, Publised at The Department of Near Eastern Language and Literature Volume:I, Harvard University 2003 

11.    Ortak Türk Nahcivan Halk Kültürünün Geleceğe Taşınması", Nahçivan'ın Dünü-Bugünü-Yarını Sempozyumu, 9-12 Eylül 2006

12.    "Ortak Türk Folklorunun Geleceğe Aktarılması ve Çukurova Nogaylarının Halk Kültürü Araştırması Çalışmaları", II. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu, 16-23 Ağustos 2006 Ukrayna-Kırım. 

13.    Anadolu ve Rumeli Türk Kültürünün Oluşmasında Sevgi ve Hoşgörü Düşüncesi Mimarı Mevlana Celalettin Rumi'nin Etkisi II. Uluslararası Romanya'da Türk Kültürünün İzleri Sempozyumu, Haz. İ. Ünver Nasrattınoğlu, Serin Türkoğlu, Golden Yayınevi, 2007

14.    Âşık Şiiri Geleneğinde Dil, Üslup, Motif ve Metin Merkezli Anlama - Açıklama Üzerine DüşüncelerGüneydoğu Avrupa'da Osmanlı ve Osmanlı Sonrası Türk Uygarlığının Öteki Uygarlıklarla Halk Kültürü Yönünden Etkileşimi Sempozyumu, Gagavuzyeri, Moldova, 2007

15.    Güney-Doğu Avrupa’da Osmanlı ve Osmanlı Sonrası Türk Uygarlıklarının Öteki Uygarlıklarla Halk Kültürü Yönünden Karşılıklı Etkileşimi 4. Uluslararası Güneydoğu Avrupa Türkoloji Sempozyumu, 03-07.12.2007, Zagreb, 2007

16.    Türk Dünyası Âşıklık Geleneğinin Geleceğe Taşınması, XVII. Uluslararası Kıbatek Edebiyat Şöleni (Balkanlar Türk Edebiyatı ve Kültürü) (Kosova; 13 – 18 Ağustos Eylül 2009) 

17.    Ortak Türk - Mısır Halk Kültürü Ürünlerinin Araştırılması Üzerine Görüşler, International Turkey Eygpt Relations Symposium and Art Exibition, 2-7 Kasım 2009 (Baskıda) 

18.    Şair Mahtumkulu’nun Şiirlerinde Sanat, Estetik ve Üslup, Prof. Dr. Nimetullah Hafız Armağanı, Kosova, Baskıda.


Yurtiçi Makaleler

1.      Tekirdağ’dan Ağıt , Ninni ve Türküler”, Folklora Doğru Dergisi,Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü Süreli Yayını, Cilt:4 , Sayı.44, Yıl . 1976, İstanbul, 1976, s.38-58

2.      Tekirdağ Tekerlemeleri”, Folklora Doğru Dergisi, Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü Süreli Yayını,C.4. Sayı. 45, Yıl: 1977, İstanbul, 1977, s.37-40

3.      Tekirdağ’da Kadınların Kendi Aralarında, Nişanlarda ve Yöresel Toplantılarda Oynadıkları Oyunlar ve Adetleri”, Türk Folkloru Araştırmaları (1982), MİFAD Yay. Ankara,1983, s.47-74

4.      Tekirdağ Seyirlik Köy Oyunları ( Leylek Oyunu, Hoca Oyunu)”,Türk Folkloru, Sayı: 53, Yıl : 5 İstanbul ,1983, s.22-24

5.      Tekirdağ Seyirlik Köy Oyunları (Elmacı Kadın)”, Türk Folkloru, Sayı: 54, Yıl 5, İstanbul, Ocak 1984, s.15-16

6.      Tekirdağ Seyirlik Köy Oyunları (Behşet’le Behiye)”, Türk Folkloru, Sayı: 56, Yıl 5,İstanbul, Mart 1984 s.19-20

7.      Tekirdağ Seyirlik Köy Oyunları ( Köpek Satma ve Arap Oyunu )” , Türk Folkloru, Sayı. 63, Yıl : 6 İstanbul , Ekim 1984,s.l0-12

8.      Tekirdağ Seyirlik Köy Oyunları (Gelin Verme Oyunu- Kimde Kabahat Oyunu) “,Türk Folkloru, Sayı. 64, Yıl. 6, İstanbul, Kasım 1984, s.8-14

9.      Tekirdağ Köy Seyirlik Oyunları” 3. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, İzmir, HAGEM Yay. 3. Cilt, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1987,s.29-39

10.    Tekirdağ'da Söylenen Ninnilerden Örnekler” , Türk Folklorundan Derlemeler (1989) MİFAD Yay., Ankara,1989 s.1-9 

11.    Tekirdağ ‘da Hıdrellez Geleneği”, Halk Kültüründen Derlemeler (1990), “Hıdrellez Özel Sayısı” Ankara, l990, s. 1-23 

12.    Tekirdağ Ritüelleri ve Balkanlardaki Varyantları”, 4. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, Antalya, HAGEM Yay.3. Cilt, Repromat Matbaası,Ankara,1992,s.7-19

13.    Tekirdağ Adetlerinden “Bocuk Gecesi ve Sedenka” , Türk Kültürü Araştırmaları, Prof. Dr. Şükrü Elçin Armağanı Yıl . 29/1-2 , Ankara 1993, s.34-52

14.    Ritüel Kökenli Köy Seyirlik Oyunlarında “Canlandırma, Hayvan Benzetmeceleri ve Sembolleri”2.Uluslararası Karacaoğlan-Çukurova Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Ç.Ü. Basımevi, Adana, 1993, s.191-197

15.    Ritüel Kökenli Trakya ve Balkan Köy Seyirlik Oyunlarında Ölme, Dirilme, Kız Kaçırma Motifleri”, Milli Folklor Dergisi, C.3, Y.6, Sayı. 22, Feryal Matbaacılık, Ankara 1994

16.    Ozandan Aşığa Halk Şiiri Geleneğinin Kültür Kaynakları”, İçel Kültürü, Y. 9, S.41, Eylül 1995, İçel

17.    Karacaoğlan‘ın Şiirinin Kültür Kaynakları”, Anayurttan Atayurda Türk Dünyası , Yıl 3 , sayı :7 Ankara ,1995, s.61-65

18.    Adana Yağmur Yağdırma Törenleri ve Çomçalı Gelin” , Prof. Dr. Tuncer Gülensoy Armağanı, Kayseri, 1995, s.154-163

19.    Adana Mutfak Kültüründe Ekmekler ve Hamurişi Yemekler”, Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar, Geleneksel Ekmekçilik, Hamur işi Yemekler (1994), Ankara, 1995,s.17-39

20.    Dadaloğlu Üzerine Birkaç Söz”, İçel Kültürü, Yıl:9, Sayı :40, Temmuz 1995, İçel , s.4-6

21.    Yaşayan Adana Karatepeli Fıkraları”, İpek Yolu Uluslararası Halk Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri, HAGEM Yay. Ankara, 1995. S.19-57

22.    Andırın Beşbucaklı Âşık Halil”, İçel Kültürü, Yıl: 10, Sayı: 46, Temmuz1996 s.18-25, İçel

23.    Çukurova Üniversitesinde Halk Kültürü ile İlgili Yapılan Çalışmalar” 1. Türk Halk Kültürü Folklor Araştırma Sonuçları Sempozyumu Bildirileri 1, KB Yay. Ankara 1996, s.4-13

24.    Köy Seyirlik Oyunlarındaki Düğünlerde Gelin Güvey Motifinde Eski Kültür İzleri”, 3. Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru Kongresi Bildirileri, Ankara, 1996. S.86-95

25.    Çukurova Yörüklerinin Gelenek ve Görenekleri Bunlardaki Eski Kültür İzleri ”,1. Akdeniz Yöresi Türk Toplulukları , Sosyo –Kültürel Yapısı ( Yörükler) Sempozyum Bildirileri, Ankara, KB Yay. 1996 s.25-62

26.    Adana Köy Seyirlik Oyunlarından Örnekler”, Prof. Dr Umay Günay Armağanı, Ankara 1996, s.92-107

27.    Adana’da Bilmece Sorma Geleneği”, Balıkesir Üniversitesi 1. Halkbilimi Bilgi Şöleni Bildirileri,Ankara 1997, s.159-170

28.    Adana Aşıklık Geleneğinde “Karacaoğlan Çığırmak”, İçel Kültürü, Sayı. 54, Kasım 1997, İçel 

29.    Günümüzde Adana Aşıklık Geleneği ve Aşık Fasılları” 5. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, 1.Cilt . Ankara, 1997, s.41-52

30.    Adana Yağmur Yağdırma Törenlerinde “ Boğa Dede, Bulut Dede ve Tosun Dede Kültü” 1 . Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi Bildirileri, Ankara ,1998, s. 43-52

31.    Anadolu’da Halk Kültürü Ürünlerinin Oluşumuna Kültürel Değişim ve Gelişim Açısından Bakış”, Giresun Kültür Sempozyumu Bildirileri, Giresun , İstanbul , 1998, s.307-312

32.    Tekirdağ Halk Kültüründe Geçiş Dönemleri- Doğum Evlenme Ölüm” ,Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 9-10, İstanbul ,1998, s.85-l07

33.    Tekirdağ ‘da Bilmece Sorma Geleneği”, Tekirdağ Halk Kültürü Araştırmaları 1, Tekirdağ,1998, s.117-139

34.    Tekirdağ ‘da Mani Söyleme Geleneği”, Tekirdağ Halk Kültürü Araştırmaları 1. Tekirdağ 1998 s.84-116

35.    Tekirdağ’da Batıl İnanışlar ”,Tekirdağ Halk Kültürü Araştırmaları 1 , Tekirdağ 1998 s.66-83

36.    Folklor Araştırmalarının Halk Kültürü Soruşturması Dosyası”, Folklor Araştırmaları ,1999,s.19-26

37.    Günümüz Adana Aşıklık Geleneğinde Alkış Kargış (Kara Alkış)”, 3. Çukurova Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Adana,1999 s.111-122

38.    Günümüz Adana Aşıklık Geleneğinde Mizah”, Folklor / Edebiyat, S.17, 1999/1.

39.    Günümüz Adana Aşıklık Geleneğinde Ölüm , Mezar Teması”, Geçmişten Günümüze Mezarlık Kültürü ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu Bildirileri , İstanbul, 1999. s.336-377

40.    Günümüzde Yeniden Yapılanan Aşıklık Geleneğinin Sosyo- Kültürel Boyutu”,1. Emlek Yöresi ve Çevresi Halk Ozanları Sempozyumu Bildirileri , Ankara 1999, s.43-49

41.    Aşık Tarzı Halk Edebiyatında Üslup”, Edebiyat / Toplum Sempozyumu Bildirileri ,Gaziantep ,1999, s. 23-27

42.    Çukurova Konulu Romanlarda Çukurova Halk Kültürü ve Halk Edebiyatı Geleneği Ürünlerinin Etkisi ve Yeri ”, 4. Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı Bildirileri, Ankara ,1999, s.27-32

43.    Alevi Bektaşi Edebiyatına Genel Bakış”, 2000’e Girerken Medyadaki Dilimiz ve Halk Ozanları Sempozyumu, 18-19 Aralık 1999 Ankara

44.    Tekirdağ’da Ninni Söyleme Geleneği”,Türk Halk Kültüründen Derlemeler (1997), KB HAGEM Yay., Ankara 2000.

45.    Günümüz Adana Aşıklık Geleneğinde Nasihat (Öğütleme)”, Türk Halk Kültürü Araştırmaları (1998), KB HAGEM Yay., Ankara 2000.

46.    Günümüz Adana Aşıklık Geleneğinde Yiğitleme ( Yiğit Üstüne Türkü)”, Adana Halk Kültürü Araştırmaları I, Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür yayınları, Adana 2000, 404-420

47.    Adana’da Mani Söyleme Geleneği” , Adana Halk Kültürü Araştırmaları I, Adana Büyük Şehir Belediyesi Kültür Yayınları, Adana 2000, 208-240

48.    Günümüz Adanalı Aşıkların Dini- Tasavvufi Şiirleri” Adana Halk Kültürü Araştırmaları, Adana Büyük Şehir Belediyesi Kültür Yayınları, Adana 2000, s. 420-436

49.    Türk Dünyasında Nevruz” Uluslararası Türkistan Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri, 25-27 Ekim 2000, Marmaris (Muğla Ünv. – TİKA)

50.    Türk Halk Kültüründe Nevruz”, Uluslararası Nevruz Sempozyumu, Karaganda, Kazakistan, Karaganda,1999, ve Folklor / Edebiyat, Halkbilim, Etnoloji Antropoloji, Edebiyat, s.21, Ankara ,2000, s.225-229

51.    Adana’da Asker Uğurlama-Karşılama Törenleri Asker Ağıtları, Türküleri, Şiirleri, Manileri”, Milli Folklor, C.6, Yıl: 12, Sayı .47,2000

52.    Âşık Esrarî’nin Vehhâbî Destanı”, Folklor / Edebiyat, C.VI, S.XXII, 2000/3.

53.    Günümüz Adana Aşıklık Geleneği Aşıklardan Aşık Kaderi’nin Alevi-Bektaşi Edebiyatındaki Yeri” 1. Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli Sempozyumu Ankara, 2000

54.    İletişim Çağında Aşıklık Geleneğinin Geleceği” İletişim Çağında Halk Kültürü ve Ozanlığın Geleceği Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 2000

55.    Küreselleşmenin Geleneksel Türk Halk Kültürüne Etkisi”, VI.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 18-22 Haziran 2001, İçel

56.    Anadolu İnanç Önderlerini Besleyen Eski İnanç Sistemleri, Dinler, İnanışlar”, Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi Bildirileri, Ankara 2001, s.25-39.

57.    Adana Aşıklık Geleneğinde Kayserili Bir Aşık: Aşık Derdiderya”, Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, 12-13 Nisan 2001, Kayseri

58.    Adana’da Töreler, Adaklar, Özel Günlere Ait İnançlar , Pratikler ve Bunlara Bağlı Mutfak Kültürü” Milli Folklor, S.49, Ankara, 2001

59.    Balkan Türk Edebiyatlarına Genel Bir Bakış”, Folklor / Edebiyat, C.VII, S.XXV, 2001/1

60.    Adana Halk Hekimliğinde Atalar Kültü”, Türk Kültürü, Sayı. 460, , Ağustos 2001

61.    Türk Halk Kültürünün Balkanlardaki Rolü ”, Türk Kültürü Sayı. 458, Ankara 2001, s.366-371

62.    Türk Folklorunun Turizm Açısından Değerlendirilmesi” Folklor Halkbilim Dergisi, C.5, Satı: 50, Mayıs 2002, s.3-7.

63.    Çukurova’da salavatçılık Geleneği ve Âşıkların Pehlivan Salavatlamaları”, Erdem Dergisi Halkbilim Özel Sayısı,Ankara 2002 .

64.    Âşıkların Destanlarının Sosyal Tarihe Kaynaklık Etmeleri”, Milli Folklor, Sayı.53,Ankara 2002

65.    Muğla Mani Söyleme Geleneğinde Mizah – Taşlama- Takılma”, Folklor Halkbilim Dergisi, .2002

66.    19.Yüzyıl Âşıklık Geleneğinde Âşık Erzurumlu Emrah’ın Yeri”, Motif Dergisi , 2002

67.    Osmanlı Türk Kültüründe Aşık Şiirinin Belirleyici Rolü” Folklor Halkbilim Dergisi .

68.    Adana’da İnanç Merkezleri ve Bunlara Bağlı Kültür Değerleri”, 23-28 Eylül 2002, Tarsus Uluslararası İnanç Merkezleri Kongresi.

69.    Küreselleşen Dünyada Güney Anadolu Halk Kültürünün Geleceği”, GAP Çerçevesinde Halk Kültürü Sempozyumu, Gaziantep , 2002.

70.    Adana Âşıklık Geleneğinin Yeniden Yapılanmasında Sivaslı Âşıkların Etkisi”, Halk Kültüründe Sivas’ın Yeri Sempozyumu, 24 Mart 2002 Ankara .

71.    Halk Kültürünün Uluslararası Tanıtımında Medyanın Rolü”, Halk Kültürlerinin Medya Açısından Değerlendirilmesi Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Motif Vakfı Yayınları, İstanbul, 2002.

72.    Osmaniye ve Çukurova’da Âşıklık Geleneği”, Osmaniye Folkloru ve Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri, 4-5 Ocak 2003, Osmaniye.

73.    Halk Kültürünün Uluslararası İlişkilerde Ülkelerin Tanıtımına Katkısı”, Halk Kültürlerinin Uluslararası İlişkilere Katkısı Sempozyumu Bildirileri, Motif Vakfı Yayınları, İstanbul, 2003.

74.    Halk Kültüründe Değişimin Topluma Etkisi ve Sonuçları”, Halk Kültüründe Değişim Uluslar arası Sempozyumu Bildirileri, Motif Vakfı Yayınları, İstanbul, 2004.

75.    Osmaniye’de Ağıt Söyleme Geleneği ve Osmaniye Ağıtları”, Karacaoğlan’dan Bela Bartok’a Dadaloğlu’ndan Âşık Feymani’ye Osmaniye Kültür Sanat ve Folklor Sempozyumu, 2004, Osmaniye, Karacaoğlan’dan Bela Bartok’a Dadaloğlu’ndan Âşık Feymani’ye Osmaniye Kültür Sanat ve Folklor Sempozyumu Bildirileri, 2005, Ankara, 8-34.

76.    Adana İnanç Merkezleri ve Bunlara Bağlı Kültür Değerleri ”, Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı Dergisi, Motif Vakfı Yayınları, İstanbul, Ocak-Şubat 2005.

77.    Halk Kültürlerinin Gelecek Kuşaklara Taşınması”, Halk Kültürlerini Koruma-Yaşatma ve Geleceğe Aktarma Uluslararası Sempozyumu, 2005, Kocaeli, Baskıda.

78.    Popüler Türk Kültürünün Dünya Kültürlerine Etki ve Katkısı”, Popüler Türk Kültürünün Dünya Kültürlerine Etkisi ve Katkısı, Uluslararası VI. Türk Kültürü Kongresi, 2005 Ankara, Baskıda.

79.    "Çukurova Konar-Göçer Türkmenlerinin Halk Kültürlerinde Eski Türk İnançlarının İzleri", II. Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, 10-12 Nisan 2006

80.    "Türk Halk Kültüründe Mani Söyleme Geleneği, Manilerin İletişim Boyutu ve İşlevselliği", Türk Dünyasında Maniler Sempozyumu, 6-8 Kasım 2006

81.    "Çukurova Halk Kültüründe Yerel Fıkra Tipi: Abdal Fıkraları", Folklor Edebiyat, 2011/3, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Yayınları, Ankara.

82.    "Günümüz İnternet Ortamında Türkoloji Araştırma Merkezleri Web Sitelerinin Türk Kültürünün Tanıtımına Katkıları", 1. Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu, 20-22 Nisan 2006

83.    "Ceyhanlı Âşık Karamehmet'in Yalanlamaları", Ceyhun'dan Ceyhan'a 1. Ceyhan Sempozyumu, 29 Mart-1 Nisan 2006

84.    "Adana ve Osmaniye Halk Kültüründe Giyim- Kuşam Geleneği", Halk Kültüründe Giyim-Kuşam ve Süslenme Uluslararası Sempozyumu, 15-17 Aralık 2006

85.    Çağdaş Tıptan Alternatif Tıbba Yöneliş: Medya Çerçileri Halk Kültürü Araştırmaları, s. 85-95, Kitabevi Yay., İstanbul, 2008

86.    Adana Mutfak Kültürü ve Adana Yemeklerinden Örnekler Halk Kültürü Araştırmaları, s.399, 435,Kitabevi Yay., İstanbul, 2008

87.    Köy Seyirlik Oyunları Kültürel Mirasının Müzelenmesi Seyirlik Köy Oyunları ve Anonim Halk Edebiyatı Araştırmaları, s.11-17, Kitabevi Yay.,İstanbul, 2008

88.    Âşık Edebiyatı Metinlerinin Tahlili Üzerine Düşünceler, Gaziantep Araştırmaları Sempozyumu ( Sözlü Kültür, Dil ve Edebiyat) 10-12 Nisan 2008, (Baskıda) 

89.    Tarihsel Süreçte Değişen Geleneksel Tiyatromuz, Halk Kültürü Tiyatrosu Sempozyumu, Yeditepe Üniversitesi, 25-27 Aralık 2008, İstanbul (Basılacak)

90.    Destan Söyleme Geleneğinde Âşık Talibi’nin Yeri, Tarihi ve Kültürüyle Zile Sempozyumu Bildirileri, s. 36-46, 2008, Zile

91.    Çukurova Fıkra Anlatma Geleneğinde Nasrettin Hoca Etkisi, Doğumunun 800. Yılında Nasrettin Hoca Sempozyumu, 24-25 Ekim 2008 İstanbul (Baskıda)

92.    Hatay İnanç Merkezlerinin Hatay'ın Tanıtılmasına Katkısı Üzerine Görüşler (Baskıda)

93.    Çukurova Halk Kültüründe Eğlence (Baskıda) 

94.    Âşık Hüseyin Araştırmalarına Katkılar I , Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 2009/1-2, Prof. Dr. Muhan Bali'ye Armağan, İstanbul

95.    Âşık Hüseyin Araştırmalarına Katkılar II , Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 2010/1, s. 10-22

96.    Kültürel Değişim ve Gelişim Bakış Açısıyla Geçmişten Günümüze Anadolu Türk Halk Edebiyatı 13 Mart 2010 Giresun Karadeniz Alevileri ve Güvenç Abdal Panelinde sunulmuştur.

97.    Çukurova Fıkra Söyleme Geleneğinde Yerel Fıkra Tipi: Karakülah Hoca Fıkraları , Karadeniz Dergisi, 2011/9, s. 9-24, Ankara.

98.    Türk Dünyası Destan Söyleme Geleneğinde Türkmen Destanlarının Yeri Nail Tan Armağaını, Kültür Ajans Yayınları, 2011, Ankara

99.    Çukurova Halk Kültüründe Törenler, Bayramlar, Şenlikler Fethiye III. Uluslararası Türk Kültürü Kurultayı 21-23 Mart 2011, Fethiye Belediyesi, Fethiye-Muğla

100. Çukurova Âşıklık Geleneğinde Kadın Âşıklar Kadın Âşıklar Şöleni, 27-28-29 Mayıs 2011, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Belediyesi, Kültür Bakanlığı (Baskıda)

101. Âşık Edebiyatı Çalışmalarının Değerlendirilmesi – Öneriler Katkılar - (Baskıda)

102. Çukurova Ağıt Söyleme Geleneğinde "Gelin Göçürme Ağıtları" (Baskıda)

103. Taşlama Söyleme Geleneğinde Zileli Âşık Eminî'nin Yeri Tarihi ve Kültürüyle Zile Sempozyumu, 6-9 Ekim 2011, Zile-Tokat (Baskıda)

104. Günümüzde Yaşayan Âşıklık Geleneği Üzerine Düşünceler

105. Çukurova Aşıklık Geleneğinde Atışma 8. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 21-24 Kasım 2011, İzmir

106. Çukurova Ağıt Söyleme Geleneğinde Ölüm Dışı Söylenen Ağıtlar (Karadeniz Araştırmaları, sayı 1, Yıl 1, 2008)

107. Türklük Dünyasının İnanç Araştırmacısı Dr. Yaşar Kalafat (Erciyes Dergisi, 419/6.)

Araştırma Projeleri:

A.Ulusal Ve Uluslararası Projeler:

B.Üniversite Projeleri (BAP):

Danışmanlık Bilgileri:

Doktora Tezleri:.

1998

1. ARI, Bülent (1998), Adana'da Geçmişten Bugüne Aşıklık Geleneği (2Cilt), Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Erman ARTUN, Adana.

2. ÇAĞIMLAR, Zekiye (1998),
Adana Avşar Ağıtları Araştırması(2Cilt), Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Erman ARTUN, Adana.

2000

3. OKUŞLUK ŞENESEN, Refiye (2000),
Adana Halk Hikayeleri ve Yaşayan Hikayecilik Geleneği, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Erman ARTUN, Adana.

2001

4. ÇIBLAK, Nilgün (2001),
Dini İnanışlar ve Dini Törenler-Halk Kültürü Anonim Halk Edebiyatı, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Erman ARTUN, Adana.

2011

5. KARAKAŞ, Ayhan (2011),
Çukurova Türkü Söyleme Geleneğinde Hikayeli Türküler(Adana-Osmaniye), Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Erman ARTUN, Adana.

2012

6. DOĞANER, Ali (2012), Çukurova Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Erman ARTUN, Adana. (Devam ediyor.)

7. KOBATERİEN, Nabi (2012), Çukurova Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Erman ARTUN, Adana. (Devam ediyor.)

8. TARÇIN, Gülsüm (2012), Çukurova Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Erman ARTUN, Adana. (Devam ediyor.)

9. ŞENESEN, İsmail (2012), Çukurova Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Erman ARTUN, Adana. (Devam ediyor.).

2013

10. AVCI, Cevdet (2013), Çukurova Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Erman ARTUN, Adana. (Devam ediyor.)

Yüksek Lisans Tezleri:

1994

1. OKUŞLUK, Refiye (1994), Adana Efsaneleri Araştırmaları, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Erman ARTUN, Adana.

2.ÇAĞIMLAR, Zekiye (1994), Adana Yöresi Yatır-Ziyaret ve Ocaklarla Bunlara Bağlı Anlatılan Efsaneler, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Erman ARTUN, Adana.

1995

3.ÇIBLAK, Nilgün (1995), İçel Efsaneleri Üzerine Bir Araştırma(İnceleme-Metinler), Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Erman ARTUN, Adana.

4.DALGINTEKİN, Huri (1995), Tarsus Adet ve İnanmaları, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Erman ARTUN, Adana.

5.TURGUT, Osman (1995), Adana'da Aşıklık Geleneği ve Yaşayan Adanalı Aşıklar(Derleme-İnceleme), Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Erman ARTUN, Adana.

1996

6.COŞKUN, Bekir (1996), Yaşar Kemal'in Romanlarındaki Folklorik Öğeler, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Erman ARTUN, Adana.

1998

7.BAŞÇETİNÇELİK, Ayşe (1998), Adana Halk Kültüründe Geçiş Dönemleri(Doğum-Evlenme-Ölüm), Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Erman ARTUN, Adana.

8.KETRE, Melek (1998), Adana Masalları Araştırması, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Erman ARTUN, Adana.

9.SEZGİN, Fatma (1998), Urfa, Kısaslı Aşıklarda Aşıklık Geleneği ve İncelemesi, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Erman ARTUN, Adana.

2002

10.DAĞLARAŞAR, Emine Dilek (2002), Besni Halk Kültürü Araştırması, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Erman ARTUN, Adana.

2003
11.BATUMAN, Suzan (2003), Adana Nusayrileri Dini İnanışlar-Törenler, Halk Kültürü, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Erman ARTUN, Adana.

2004
12.CİN, Firdevs (2004), Ceyhan Yörüklerinde Halk Kültürü Araştırmaları, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Erman ARTUN, Adana.

2005
13.KARAKAŞ, Ayhan (2005), Feke Halk Kültürü Araştırması, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Erman ARTUN, Adana.

14.YILMAZ, Mehmet Ali (2005), Aladağ Halk Kültürü Araştırması, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Erman ARTUN, Adana.


2006

15.AKYOL, Neriman Senem (2006), Adana(Merkez) Halk Kültüründe Halk İnançları, Bayramlar ve Törenler, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Erman ARTUN, Adana.

16.KÖK, Zeynep (2006), Karaisalı(Merkez) Halk Kültürü Araştırması, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Erman ARTUN, Adana.

17.KUTLUSOY, Nazan (2006), Buruklu Aşık Kul Mustafa Hayatı-Şiirleri-Atışmaları-Halk Hikayeciliği(Derleme-İnceleme), Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Erman ARTUN, Adana.


2007


18.ÖZGEN, Zübeyde Nur (2007), Adana(Merkez) Halk Hekimliği Araştırması, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Erman ARTUN, Adana.

2008

19.KOBOTARİAN, Nabi (2008), Tebriz Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı(2. Cilt), Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Erman ARTUN, Adana.

20.KÖSELER, Sait (2008), Hatay İli Kırıkhan İlçesi Halk Kültürü Araştırması, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Erman ARTUN, Adana.

2009

21.TÜLÜCE, Lütfiye (2009), Osmaniye İli Merkez İlçeye Bağlı Köy ve Mahallelerde Halk Kültürü Araştırması, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Erman ARTUN, Adana.

2010

22.UĞURLU, Mısra (2010), Adana İli Karataş İlçesi Halk Kültürü Araştırması, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Erman ARTUN, Adana.

23.KILIÇ, Enise (2010), Osmaniye İli Düziçi İlçesi Halk Kültüründe Halk İnançları, Bayramlar ve Törenler, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Erman ARTUN, Adana.

2011

24.ÇOBAN, Yavuz (2011), Kulu Halk Kültürü Araştırması, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Erman ARTUN, Adana.

2012

GÖÇER, Osman (2012), Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Erman ARTUN, Adana. (Devam ediyor.)

2013

ÖZKAYA, Esra (2013), Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Erman ARTUN, Adana. (Devam ediyor.)

Kitaplar:

Yazdığı Kitap / Kitap Bölümleri:

1.      Tekirdağ Folklor Araştırması, İstanbul, 1978

2.      Tekirdağ Folklorundan Örnekler, Tekirdağ, 1983

3.      Vezbanja Iz Savremenog Turskog Jezıka Sa Tekstovıma, Beograd, 1988

4.      Tekirdağ Çocuk Oyunları, Tekirdağ,  1993

5.      Tekirdağ Halk Oyunları Araştırması, Tekirdağ, 1993

6.      Tekirdağ Cemal Ritüeli ve Balkanlardaki Varyantları, Ankara, 1993

7.      Günümüzde Adana Âşıklık Geleneği (1966-1996) ve Âşık Feymani,  Adana, 1996

8.      Tekirdağ Halk Kültürü Araştırmaları, Tekirdağ, 1998

9.      Adana Mutfak Kültürü ve Adana Yemekleri, Adana, 1998

10.    Adana Halk Kültürü Araştırmaları I, Adana, 2000

11.    Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı, Adana,  (Genişletilmiş 6. Baskı, 2001, 2005, 2008,  2009, 2011, 2012)

12.    Dinî-Tasavvufî Halk Edebiyatı, İstanbul (Genişletilmiş 5. Baskı, 2002, 2006, 2008, 2011)

13.    Türk Halk Edebiyatına Giriş, Adana, (Genişletilmiş 7. Baskı, 2004, 2004, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012)

14.    Anonim Türk Halk Edebiyatı Nesri, Adana, (Genişletilmiş 6. Baskı, 2004 2006, 2008, 2009, 2011, 2012)

15.    Türk Halkbilimi, Adana (Genişletilmiş 8. Baskı, 2005, 2007, 2008, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)

16.    Adana Halk Kültürü, Adana, (Genişletilmiş 2. Baskı, 2006)

17.    Seyirlik Köy Oyunları ve Anonim Halk Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul, 2008

18.    Halk Kültürü Araştırmaları, İstanbul 2008

19.    Âşık Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul 2008

20.    Âşık Edebiyatı Metin Tahlilleri, Adana, (Genişletilmiş 2. Baskı,  2010, 2011)

21.    Dinî-Tasavvufî Halk Edebiyatı Metin Tahlilleri, Adana, (Genişletilmiş 2. Baskı, 2010, 2011)

22.    Anonim Türk Halk Edebiyatı Nazmı, Adana, 2012

23.    Çukurova Halk Kültüründe Mizah, Adana, 2013

Ders Notları:

Diğer:

Yurt İçi Sempozyumlar

1.      Milletlerarası Türk Folklor Kongresi, 1984, Ankara.

2.      Kültür Bakanlığı Sürekli Dil Kurultayı, 4-8 Mayıs 1992, Ankara.

3.      Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi , 1992, Ankara.

4.      Uluslararası Karacaoğlan-Çukurova Halk Kültürü Sempozyumu, 1993, Adana.

5.      Türk Halk Kültürü (Folklor) Araştırma Sonuçları Sempozyumu, 22-23 Aralık 1994, Ankara.

6.      İpek Yolu Uluslararası Halk Edebîyatı Sempozyumu, 1-7 Temmuz 1993, Ankara.

7.      Akdeniz Yöresi Türk Toplulukları, Sosyo–Kültürel Yapısı (Yörükler) Sempozyum, 1996, Antalya.

8.      IX. Milli Türkoloji Kongresi, 1995, İstanbul.

9.      Milletlerarası Türk Halk Edebîyatı ve Folkloru Kongresi, 1996, Ankara.

10.    Balıkesir Üniversitesi 1. Halkbilimi Bilgi Şöleni , 2-4 Haziran 1997, Balıkesir.

11.    VII. Uluslar arası Halk Edebiyatı Sempozyumu, 7-9 Mayıs 1997, Eskişehir.

12.    Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi , 1997.

13.    Osmanlı’nın 700. Yılında Muğla Sempozyumu, 1997, Muğla.

14.    Geçmişten Günümüze Mezarlık Kültürü ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu, 18-20 Aralık 1998, İstanbul.

15.    Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu, 1-2 Haziran 1998, Balıkesir.

16.    Emlek Yöresi ve Çevresi Halk Ozanları Sempozyumu , 16-17 Mayıs 1998, Ankara.

17.    Giresun Kültür Sempozyumu , 30-31 Mayıs 1998, Giresun.

18.    Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi , 13-16 Ağustos 1998, Ankara.37. III. Çukurova Halk Kültürü Sempozyumu , 30 Kasım-2 Aralık 1998, Adana.

19.    IV. Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı, 5-6 Kasım 1998, Antalya.39. 2000’e Girerken Medyadaki Dilimiz ve Halk Ozanları Sempozyumu, 18-19 

20.    Aralık 1999, Ankara.31. Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, 4-5 Haziran 1999, Gaziantep.

21.    Emlek Yöresi ve Çevresi Halk Ozanları Sempozyumu, 1999, Ankara.

22.    Osmanlı Dünyasında Şiir Uluslar arası Sempozyumu, 19-22 Kasım 1999, İstanbul.

23.    Avrupa’ya İlk Adım Uluslar arası Sempozyumu, 29 Ekim-2 Kasım 1999, Gelibolu.43. İletişim Çağında Halk Kültürü ve Ozanlığın Geleceği Sempozyumu ,2000, Ankara.

24.    Uluslar arası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu , 27-28 Nisan 2000, Ankara.

25.    Uluslararası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı, 26-28 Mayıs 2000, Mersin.

26.    II. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu, 31 Mayıs-2 Haziran 2000, Balıkesir.

27.    Uluslar Arası Türkistan Halk Kültürü Sempozyumu , 25-27 Ekim 2000, Marmaris-Muğla.

28.    Türk Folklorunun Turizm Açısından Değerlendirilmesi Sempozyumu, 19-21 Ekim 2000, İstanbul.

29.    VI. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 18-22 Haziran 2001 , Mersin.

30.    Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, 12-13 Nisan 2001, Kayseri

31.    GAP Çerçevesinde Halk Kültürü Sempozyumu, 12-13 Ekim 2001, Gaziantep.

32.    Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi , 23-28 Ekim 2001, Ankara.

33.    Türk Kültüründe Nevruz, V. Uluslar arası Bilgi Şöleni, 15 Mart 2002, Diyarbakır.

34.    Tarsus Uluslararası İnanç Merkezleri Kongresi, 23-27 Eylül 2002, Mersin.

35.    Uluslararası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı . Ankara, 2002

36.    Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 27-30 Kasım 2002, Gazimağusa, KKTC

37.    Halk Kültüründe Sivas’ın Yeri Sempozyumu, 24 Mart 2002, Ankara.

38.    Uluslararası Halk Kültürlerinin Medya Açısından Değerlendirilmesi Sempozyumu, 12-14 Aralı 2002, Sakarya. 

39.    VI. Hatay Tarih ve Kültür Sempozyumu, 19-20 Nisan 2002, Antakya.

40.    III. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri Sempozyumu, 22-24 ,Ekim 2003, Şanlıurfa.

41.    II. Uluslararası Balkan Türkolojisi Sempozyumu, Mostar, Bosna - Hersek 2003

42.    Osmaniye Folkloru ve Halk Kültürü Sempozyumu 4-5 Ocak 2003, Osmaniye.

43.    Halk Kültürlerinin Uluslar arası İlişkilere Katkısı Konulu Uluslar arası Sempozyum, 12-14 Aralık 2003, İstanbul.

44.    Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi Sempozyumu, 4-6 Mart 2004, Ankara.

45.    Türk Diş Hekimliği Tarih ve Etiği Sempozyumu, Türk Diş Hekimliği Terimleri Bilgi Şöleni, 4-5 Ankara, Kasım 2004

46.    Karacaoğlan’dan Bela Bartok’a Dadaloğlu’ndan Âşık Feymani’ye Osmaniye Kültür Sanat ve Folkloru Uluslar arası Sempozyumu 22-23 Kasım. 2004 Osmaniye

47.    Mitten Meddaha Türk Halk Anlatısı Uluslar arası Sempozyumu 25-27 Kasım 2004 Ankara.

48.    Halk Kültüründe Değişim Uluslar arası Sempozyumu 17-19 Aralık 2004, Kocaeli.

49.    Uluslar arası VI. Türk Kültürü Kongresi, 21-26 Kasım 2005, Ankara.

50.    Halk Kültürünü Koruma-Yaşatma ve Geleceğe Aktarma Uluslar arası Sempozyumu, 16-18 Aralık 2005, Kocaeli.

51.    Ceyhun'dan Ceyhan'a 1. Ceyhan Sempozyumu, 29 Mart-1 Nisan 2006

52.    II. Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, 10-12 Nisan 2006

53.    Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu, 20-22 Nisan 2006

54.    VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 27 Haziran-1 Temmuz 2006

55.    II. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu, 16-23 Ağustos 2006

56.    Nahçivan'ın Dünü-Bugünü-Yarını Sempozyumu, 9-12 Eylül 2006

57.    Türk Dünyasında Maniler Sempozyumu, 6-8 Kasım 2006

58.    Halk Kültüründe Giyim-Kuşam ve Süslenme Uluslararası Sempozyumu, 15-17 Aralık 2006

59.    Yaşayan Âşık Sanatı Sempozyumu, 29-30 KAsım 2007, Ankara

60.    Gaziantep Araştırmaları Sempozyumu, 10-12 Nisan 2008, Gaziantep

61.    VII. Hatay Tarih ve Kültür Sempozyumu, 11-12 Nisan 2008

62.    Tarihi ve Kültürüyle Zile Sempozyumu, 9-12 Ekim 2008, Zile

63.    Halk Kültürü Tiyatrosu Sempozyumu, Yeditepe Üniversitesi, 25-27 Aralık 2008, İstanbul 

64.    Doğumunun 800. Yılında Nasrettin Hoca Sempozyumu, 24-25 Ekim 2008 İstanbul

65.    Motif Dergisi Uluslararası Halk Kültürü Eğlence Sempozyumu, 11-12 Aralık 2009, Kocaeli

66.    13 Mart 2010 Giresun Karadeniz Alevileri ve Güvenç Abdal Paneli, 13 Mart 2010, Giresun

67.    Adana Turizm Arama Konferansı, 27-28 Mart 2010, Adana

68.    Halk Kültüründe Göç Uluslararası Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2010

69.    Uluslararası Türk Dilinin ve Edebiyatının Yayılma Alanları Bilgi Şöleni, 7-9 Ekim 2010, Kayseri

70.    Kadın Aşıklar Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2011, Kocaeli

71.    Uluslararası Türk Kültürü Kurultayı, 21-23 Mart 2011

72.    Tarihi ve Kültürüyle Zile Sempozyumu, 6-9 Ekim 2011, Zile-Tokat

73.    Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu, 20-22 Ekim 2011, Adana

74.    8. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 21-24 Kasım 2011, İzmir

75.    3. Uluslararası Türk Kültürü Kurultayı, 21-23 Mart 2011

76.    4. Uluslar arası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, Fethiye, 2013

Yurt Dışı Sempozyumlar

1.      Milletlerarası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Gazimağusa, K.K.T.C. 1996.

2.      II.Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 24-27 Kasım 1998, Kıbrıs.

3.      Uluslararası Nevruz Sempozyumu, Karaganda, Kazakistan, Karaganda, 1999.

4.      III. Uluslararası Kıbrıs – Balkanlar- Avrupa Türk Edebiyatları Sempozyumu, 29 Eylül-3 Ekim 1999, Köstence, Romanya.

5.      IV. Uluslar Arası Kıbrıs- Balkanlar- Avrasya Türk Edebiyatları Sempozyumu, 9- 14 Mayıs, 2000, Struga-Makedonya

6.      III. Uluslar Arası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi , 13-17 Kasım 2000, Gazimağusa / K.K.T.C.

7.      II. Uluslar Arası Balkan Türkolojisi Sempozyumu, 3-6 Eylül 2002, Mostar, Bosna Hersek 

8.      IV. Uluslar Arası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 27-30 Kasım 2002, KKTC, Gazimağusa.

9.      Ortak Türk Geçmişinden Ortak Türk Geleceğine, III. Uluslar arası Folklor Sempozyumu, 13-16 Kasım 2005, Bakü, Azerbaycan.

10.     Ortak Türk Geçmişinden Ortak Türk Geleceğine III. Uluslararası Folklor Konferansı, 2005, Azerbaycan, 

11.    Ortak Türk Folklorunun Küreselleşen Dünyaya Tanıtılması, Ortak Türk Geçmişinden Ortak Türk Geleceğine III. Uluslararası Folklor Konferansının Materyalleri, 2005, Azerbaycan

12.     Nahçivan'ın Dünü-Bugünü-Yarını Sempozyumu, 9-12 Eylül 2006

13.     II. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu, 16-23 Ağustos 2006 Ukrayna-Kırım.

14.     Köstence-Romanya, 3-8 Eylül 2007

15.     Güneydoğu Avrupa'da Osmanlı ve Osmanlı Sonrası Türk Uygarlığının Öteki Uygarlıklarla Halk Kültürü Yönünden Etkileşimi Sempozyumu, Gagavuzyeri, Moldova, 2007

16.     4. Uluslararası Güneydoğu Avrupa Türkoloji Sempozyumu, 03-07.12.2007, Zagreb, 2007

17.     Türk Halqları Edebiyatı Beynelmilel Uşak Edebiyatı Kongresi, 13-15 Kasım 2008, Bakü Azerbaycan

18.     XVII. Uluslararası Kıbatek Edebiyat Şöleni (Balkanlar Türk Edebiyatı ve Kültürü) (Prizren-Kosova; 13 – 18 Ağustos Eylül 2009)

19.     International Turkey Eygpt Relations Symposium and Art Exibition, 2-7 Kasım 2009

20.     5. Uluslararası Güneydoğu Avrupa Türkoloji Sempozyumu, 13-16 Nisan 2011, Prizren-Kosova

Ödüller

1.      Folklor Araştırmaları Kurumu tarafından “Türk Folkloruna Hizmet Ödülü”, 1996

2.      İçel Folkloru Dergisi tarafından “İçel Folkloruna Hizmet Ödülü”, 1996

3.      Motif Dergisi tarafından “2000 Yılı Halk Bilim Hizmet Ödülü”, 2000

4.      Osmaniye OFAD tarafından "Dadaloğlu Ödülü", 2007

5.      Troya Folklor Araştırmaları Derneği tarafından "2009 Pertev Naili Boratav Yılın Halkbilimcisi Ödülü", 2010

6.      Uluslararası Çukurova Sanat Günleri kapsamında “Çukurova Ödülü”, 2013Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
 Ziyaretçi Sayısı: 6717