Çukurova Üniversitesi | YÖK | ÖSYM | TÜBİTAK | Üniversiteler | ARBİS | SCI-SSCI| E-Posta| EBYS
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 
  Fakültemiz Yönetim Personel Bölümler Bilgi-Belge Öğrenci İşleri Araştırma İletişim  
 
  Profesör
  Doçent
  Dr.Öğr. Üyesi
  Araştırma Görevlisi
  Öğretim Görevlisi

> Personel > Akademik Personel > Araştırma Görevlisi  >  Araş.Gör. Fatih ERHAN        

Unvanı Adı-Soyadı

:

Arş.Gör.Dr. Fatih ERHAN

Bölüm

:

Arkeoloji

Anabilim Dalı

:

Klasik Arkeoloji

E-Posta

:

erhanfatih@hotmail.com, ferhan@cu.edu.tr

Dahili Tel.

:

0322 3386084/2490/25

Yabancı Diller

:

İngilizce

Çalışma Alanları

:

Klasik Arkeoloji, Nümismatik, Mitoloji

Kişisel Web

:

http://aves.cu.edu.tr/1915/

DETAYLI ÖZGEÇMİŞ

Öğrenim Durumu

Derece

Fakülte / Bölüm

Üniversite

Yıl

Lisans

Edebiyat / Arkeoloji / Klasik Arkeoloji

Atatürk

1999

Yüksek Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü / Arkeometri

Çukurova

2002

Doktora

Edebiyat / Arkeoloji / Klasik Arkeoloji

İstanbul

2014

Tez Bilgileri

Türü

Üniversite / Enstitü / Kurum

Danışman

Y. Lisans

Çukurova Üniversitesi / Fen Bilimleri

Yrd. Doç. Dr. K.Serdar Girginer –

Prof.Dr. Oğuz Tekin

1999-2002

Doktora

İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler

Prof.Dr. Oğuz Tekin

2007-2014

Akademik/Mesleki Bilgileri

Görevi

Görev Yeri

Arş.Gör.

Çukurova Üniversitesi F.E.F. Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

2001-2007

Arş.Gör.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

2007-2014

Arş.Gör.Dr.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

2014

Arş.Gör.Dr.

Çukurova Üniversitesi F.E.F. Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

2014-

BİLİMSEL VERİLER


Makaleleri

A. SCI-SCI-E-SSCI Kapsamındaki dergilerde yayımlanan makaleler:

B. Diğer endekslerce taranan Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayımlanan makaleler:

1-Fatih Erhan - Kazım Serdar Girginer - Oğuz Tekin, “Mersin Arkeoloji Müzesi’nden Bir Grup Antik Dönem Etüdlük Sikkesinin Temizlik ve Koruma Çalışmaları ile Tarihlendirilmesi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 17, Cilt 2, 2008, Adana, s. 133 – 162.

2-Kazım Serdar Girginer - Hakkı Fahri Özdemir -Fatih Erhan, “Kappadokia ve Antik Çukurova Yüzey Araştırmaları - 2006”, Haberler 23, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, 2007, İstanbul, s .25 - 28.

3-Kazım Serdar Girginer - Özlem Oyman-Girginer - Fatih Erhan, “2004 Yılı Adana ve Kayseri Yüzey Araştırmaları (Sarız ve Kozan)”, 23.Araştıma Sonuçları Toplantısı 2, 2006, Ankara, s. 293 - 308.

4-Kazım Serdar Girginer - Fatih Erhan, “Adana Yüzey Araştırmaları 2004: Kozan”, Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri 3, 2005, Antalya, s. 93 - 95.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:


Editörlük: 

1-Kazım Serdar Girginer – Fatih Erhan, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15/3, Arkeoloji Özel Sayısı (Çukurova Araştırmaları I), Adana 2006.

Kitap:

Kitap Tanıtımı:

1-Ahmet Ünal - K. Serdar Girginer, Kilikya-Çukurova, İlk Çağlardan Osmanlılar Dönemi’ne Kadar Kilikya’da Tarihi Coğrafya, Tarih ve ArkeolojiHaberler 26, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, 2008, İstanbul, s. 9. Fatma Şahin’le birlikte.

2-Vedat Keleş, Erzurum Arkeoloji Müzesi Roma SikkeleriHaberler 29, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, 2010, İstanbul, s.4-5.

3-Turhan Kaçar, Geç Antikçağ’da HıristiyanlıkHaberler 30, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü,2010, İstanbul, s.6-8.


Sempozyum:

1-Fatih Erhan, "Antik Çağ Araştırmaları Projesi : Antik Dönemlerde Gereme".Bütün Yönleriyle I.Develi Bilgi Şöleni (Bildirili Olarak), 26-28 Ekim 2002 Kayseri/Develi.

2-Fatih Erhan, “Perge Z Yapısı Definesi” İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı – 10. Prof. Dr. Güven Arsebük Onuruna 27-29 Nisan 2010 (29 Nisan 13:30-13:50). İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Kuyucu Murat Paşa Medresesi  Vezneciler/İstanbul

3-Fatih Erhan, “Antik Çağ Kilikia Sikkelerinde Dinsel Tasvirler” İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı – 13. Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu Onuruna 28-30 Nisan 2014 (29 Nisan 11:30-11:50). İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu Vezneciler/İstanbul

Konferanslar ve Seminerler:

1-Kazım Serdar Girginer-Fatih Erhan, “2005 Yılı Ceyhan İlçesi Arkeolojik Yüzey Araştırmaları", 25. Müzeler Haftası Kutlama Etkinlikleri, Adana Arkeoloji Müzesi, 23 Mayıs 2006, Saat:10.30.Adana.

Poster:

1-Fatih Erhan, “Antik Çağ Kilikia Sikkelerinde Dinsel Tasvirler” İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı – 13. Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu Onuruna 28-30 Nisan 2014 İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans SalonuVezneciler/İstanbul

Diğer:

1-Kazım Serdar Girginer-Fatih Erhan, “Sunuş”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15/3, Arkeoloji Özel Sayısı (Çukurova Araştırmaları I),(Eds:K.S.Girginer-F.Erhan) Adana 2006.

2-Fatih Erhan, “İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı-10”, Haberler 30, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, 2010, İstanbul, s.20-22

Burslar/Ödüller:

1-AKMED (Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü) Doktora Yurtiçi Araştırma Bursu, 2010.

2-ARIT (American Research Institute in Turkey / Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği) Hanfmann Bursu 2012, Doktora Yurtdışı Araştırma Bursu: Haziran – Ağustos 2012, Münih – Almanya.

Araştırma Projeleri:

A.Ulusal Ve Uluslararası Projeler:

Kazılar:                                                                                             

1-1997 Çiğdemli Höyük Kurtarma Kazısı, Erzurum, Erzurum Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü (Bilimsel Danışman Doç.Dr.Mehmet KARAOSMANOĞLU)

2-2001 Limantepe Kazısı, Urla/İzmir, Prof.Dr. Hayat ERKANAL

3-2007 Bileç Höyük Kurtarma Kazısı, Develi/Kayseri, Kayseri Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü (Bilimsel Danışman K.Serdar GİRGİNER)

4-2007 Tatarlı Höyük Kazısı, Ceyhan/Adana, Y.Doç.Dr.K.Serdar GİRGİNER

5-2008 Perge Kazı ve Onarım Çalışmaları, Aksu/Antalya, Prof.Dr.Haluk ABBASOĞLU

6-2009 Perge Kazı ve Onarım Çalışmaları, Aksu/Antalya, Prof.Dr.Haluk ABBASOĞLU

7-2010 Perge Kazı ve Onarım Çalışmaları, Aksu/Antalya, Prof.Dr.Haluk ABBASOĞLU

8-2010 Tatarlı Höyük Kazısı, Ceyhan/Adana, Y.Doç.Dr.K.Serdar GİRGİNER

Yüzey Araştırmaları :                                                 

1-2002 Tufanbeyli - Saimbeyli Yüzey Araştırması,  Adana, Y.Doç.Dr. K.Serdar GİRGİNER

2-2004 Tufanbeyli - Sarız Yüzey Araştırması, Adana-Kayseri, Y.Doç.Dr. K.Serdar GİRGİNER

3-2004 Kilikya’da Tarihi-Coğrafya ve Epigrafi Çalışmaları,  Prof. Dr. Mustafa H. SAYAR “Prehistorik Araştırmalar” (Yrd.Doç.Dr.K.Serdar GİRGİNER Başkanlığında)

4-2005 Tufanbeyli – Develi Yüzey Araştırması, Adana-Kayseri, Y.Doç.Dr. K.Serdar GİRGİNER

5-2006 Tufanbeyli - Yahyalı Yüzey Araştırması, Adana-Kayseri, Y.Doç.Dr. K.Serdar GİRGİNER

B.Üniversite Projeleri (BAP):

1-2000-2002 "Mersin Arkeoloji Müzesi’nden Bir Grup Antik Dönem Etüdlük Sikkesinin Temizlik ve Koruma Çalışmaları ile Tarihlendirilmesi" (Bu çalışma 2002 yılında Yüksek Lisans Tezi olarak tamamlanmış, 2008 yılında makale olarak yayınlanmıştır), Bu Proje Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tarafından Desteklenmiştir (Proje No : FBE 2002 YL-50) Yrd. Doç. Dr. K.Serdar GİRGİNER’in danışmanlığında, Proje Yürütücüsü, Adana.
Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
 Ziyaretçi Sayısı: 1540