Çukurova Üniversitesi | YÖK | ÖSYM | TÜBİTAK | Üniversiteler | ARBİS | SCI-SSCI| E-Posta| EBYS
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 
  Fakültemiz Yönetim Personel Bölümler Bilgi-Belge Öğrenci İşleri Araştırma İletişim  
 
  Profesör
  Doçent
  Dr.Öğr. Üyesi
  Araştırma Görevlisi
  Öğretim Görevlisi

> Personel > Akademik Personel > Araştırma Görevlisi  >  Araş.Gör. Fatma ŞAHİN        

Unvanı Adı-Soyadı

:

Dr. Fatma Şahin

Bölüm

:

Arkeoloji

Anabilim Dalı

:

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi

E-Posta

:

fatmasahin@cu.edu.tr

Dahili Tel.

:

2490/25

Yabancı Diller

:

İngilizce

Çalışma Alanları

:

Batı Anadolu, Orta Anadolu, 3. ve 2. Binyıl Arkeolojisi, Arkeolojik Alan Yönetimi,
Seramik, Sualtı Arkeolojisi.

Kişisel Web

:

http://aves.cu.edu.tr/fatmasahin/

DETAYLI ÖZGEÇMİŞ

Öğrenim Durumu

Derece

Fakülte / Bölüm

Üniversite

Yıl

Lisans

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/Arkeoloji

Ankara Üniversitesi

1998

Tez Bilgileri

Türü

Üniversite / Enstitü / Kurum

Danışman

Y. Lisans

 

Doktora

Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler/Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/Arkeoloji

İstanbul Üniversitesi/Sosyal Bilimler/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji

Prof. Dr. Hayat Erkanal

Prof. Dr. Nur-Balkan Atlı, Prof. Dr. Turan Efe

2003

 

2013

Akademik/Mesleki Bilgileri

Görevi

Görev Yeri

Müze Araş.

Arş. Gör.

Arş. Gör.

Arş. Gör. Dr.

Arş. Gör. Dr.

Visiting Research

Kültür Bakanlığı, Silifke Müze Müdürlüğü/İçel                  

Çukurova Üniversitesi F.E.F. Arkeoloji  Bölümü

İstanbul Üniversitesi/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji

İstanbul Üniversitesi/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji

Çukurova Üniversitesi F.E.F. Arkeoloji  Bölümü

Londra- University College London (UCL)-Institute of Archaeology

1998-2000

2000-2007

2007-2013

2013-2014

2014-Halen

2010-2011

BİLİMSEL VERİLER

Makaleleri

A. SCI-SCI-E-SSCI Kapsamındaki dergilerde yayımlanan makaleler:

1.  Şahin  Fatma, “Küllüoba Orta Tunç Çağı’na Geçiş Dönemi: Mimarisi ve Çanak Çömleği”, 36. K.S.T. Bildirisi (2 Haziran 2014, Gaziantep) Baskıda.

B. Diğer endekslerce taranan Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayımlanan makaleler:

B. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

    1. F. Şahin- Girginer, S.-H.F. Özdemir- 2007 “Adana (Yukarı Ova-Ceyhan Ovası) Yüzey Araştırmaları 2006”,        ANMED , Antalya 2007 s.79-85.

2.       Şahin  Fatma, 2008 ‘’Keçiçayırı Kazıları 2007’’, Haberler. Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü (2008/26 Sayı). 

3.       Şahin  Fatma, 2009 “Protohistorya ve Önasya arkeolojisi Anabilim Dalı tarihçesi”  Önasya Arkeoloji Bülteni, İlkbahar/Yaz 2009 Sayı:1, İstanbul.

4.       Şahin, F.-E. Fidan, 2009 “Sunuş” Önasya Arkeoloji Bülteni, İlkbahar/Yaz 2009 Sayı:1, İstanbul.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
Editörlük

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı “Önasya Arkeolojisi Bülteni” İlkbahar/Yaz 2009 Sayı:1

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı “Önasya Arkeolojisi Bülteni” Sonbahar/Kış 2010 Sayı:2

Kitap Tanıtımı

Şahin, F.-F.Erhan , 2008 Ünal, A. –S. Girginer   “KİLİKYA-ÇUKUROVA İlk Çağlardan Osmanlılar Dönemi’ne Kadar Kilikya’da Tarihi Coğrafya, Tarih ve Arkeoloji”, İstanbul 2008, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler (2008/26 Sayı)

Konferanslar

 

Şahin Fatma, 2010 "Adana-Ceyhan-Tatarlı Höyük Kazıları 2007-2009", İstanbul Üniversitesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı-10"27-29 Nisan 2010, Kuyucu Murat Paşa Medresesi, Vezneciler-İstanbul.

Şahin Fatma, 2011  “A new Bronze Age site in the Cukurova/Adana Region, Turkey” , 16 Haziran 2011 University College London (UCL)-Institute of Archaeology, London.

 Şahin, Fatma 2014,  “Küllüoba Geç ETÇ III Dönemi”, T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Çalıştayı, Yeni  Araştırmaların Işığında Batı ve Orta Anadolu Erken Tunç Çağı Kronolojisinin Güncel Bir Değerlendirmesi. ( 28-29 Nisan 2014) Bilecik.

 Poster

Şahin Fatma, 2010 “Kizzuwatna-Kilikya Arkeolojisinde Yeni Bir Kazı Adana/Ceyhan Tatarlı Höyük”, İstanbul Üniversitesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı-10" (27-29 Nisan 2010), Kuyucu Murat Paşa Medresesi, Vezneciler-İstanbul

Burslar                                

 Suna – İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED) 2012 Yılı Doktora Araştırma Bursu.

                                                              

Araştırma Projeleri:

Londra- University College London (UCL)-Institute of Archaeology  (2010-2011)

1.     1996: IRERP (İzmir Bölgesi Kazı ve Araştırma Projesi) Projesi dahilinde Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayat ERKANAL başkanlığında İzmir-Urla Liman Tepe Kazısı.

2.     1997: IRERP Projesi dahilinde Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayat ERKANAL başkanlığında İzmir  Urla Liman Tepe Kazısı. 

3.    3.   1997: Prof. Dr. Hayat ERKANAL bilimsel danışmanlığında ve İzmir Müzesi ile ortak Proje kapsamında İzmir-Bakla Tepe Kazısı.

4.     1997: Prof. Dr. Hayat ERKANAL bilimsel danışmanlığında İzmir Müzesi ile ortak Proje kapsamında İzmir-Bakla Tepe İntensiv Yüzey Araştırması.

5.     1998 : IRERP Projesi dahilinde Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayat ERKANAL başkanlığında İzmir-Urla Liman Tepe Kazısı ve İzmir-Urla Yarımadası Extensiv Yüzey Araştırması.

6.     1999: Silifke Müzesi bünyesinde sondaj ve kurtarma kazıları.

7.     2000: IRERP Projesi dahilinde Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayat ERKANAL başkanlığında “İzmir-Urla Liman Tepe Kazısı”  heyet üyesi;

8.     2000: İsrail-Haifa Üniversitesi ve Ankara.Üniversitesi ortak proje, Prof.Dr. Hayat ERKANAL ve Prof. Dr. Michael ARTZY başkanlığında “Liman Tepe Sualtı Kazısı”, heyet üyesi.

9.     2001: IRERP Projesi dahilinde Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayat ERKANAL başkanlığında “İzmir-Urla Liman Tepe Kazısı” heyet üyesi .

10.  2001: İsrail-Haifa Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi ortak proje, Prof. Dr. Hayat ERKANAL ve Prof. Dr. Michael ARTZY başkanlığında “Liman Tepe Sualtı Kazısı”,heyet üyesi.

11.  2002: Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar GİRGİNER başkanlığında “Adana İli ve Çevresi Yüzey Araştırma Projesi” bünyesinde “Tufanbeyli Yüzey Araştırması”, heyet üyesi.

12.  2003: Gazi Üniversitesi, BTC (Bakü-Ceyhan-Tiflis Ham Petrol Boru Hattı) projesi kapsamında Kars-Ardahan Sazpegler Ören Yeri, kazı sorumlusu.

13.  2003:  Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Bora UYSAL başkanlığında Erzurum-Tasmosor Ören Yeri kazı başkan yardımcılığı.

14.  2004: Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Haluk SAĞLAMTİMUR başkalığında “Siirt-Türbehöyük Kazısı”, coğrafi araştırma ve malzeme incelemesi.

15.  2005: Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Haluk SAĞLAMTİMUR başkalığında “Siirt-Türbehöyük Kazısı” heyet üyesi.

16.  2005: Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar GİRGİNER başkanlığında Adana-Kayseri İlleri Yüzey Araştırması Projesi Kapsamında, “Develi Yüzey Araştırması” heyet üyesi.

17.  2005:  İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Hamdi SAYAR başkanlığında “Kilikya Yüzey Araştırmaları Projesi”, “Adana İli Ceyhan İlçesi ve Çevresi Prehistorik Alanların Tespiti Araştırması”, heyet üyesi.

18. 
2006: Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Haluk SAĞLAMTİMUR bilimsel danışmanlığında ve İzmir Müzesi başkalığında “Ege Gübre Kazısı”.

19.  2006: Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Haluk SAĞLAMTİMUR başkalığında “Siirt-Türbehöyük Kazısı” heyet üyesi.

20.  2006: Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar GİRGİNER başkanlığında Adana-Kayseri İlleri Yüzey Araştırması Projesi kapsamında, “Yahyalı Yüzey Araştırması”, heyet üyesi.

21.  2006: İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M.Hamdi SAYAR başkanlığında “Kilikya Yüzey Araştırmaları Projesi”, “Adana İli Ceyhan İlçesi ve Çevresi Prehistorik Alanların Tespiti Araştırması”, heyet üyesi.

22.  2007: Kayseri Müzesi Müdürlüğü Başkanlığında Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Y. Doç. Dr. Serdar Girginer bilimsel danışmanlığında “Bileç Höyük Kurtarma Kazısı” heyet üyesi.

23.  2007: İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Efe başkanlığında “Eskişehir Küllüoba Kazısı”, heyet üyesi.

24.  2007: Eskişehir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Efe bilimsel danışmanlığında başkanlığında “Eskişehir Keçiçayırı Kurtarma Kazısı”, heyet üyesi.

25.  2007: Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar GİRGİNER başkanlığında “Adana/Ceyhan Tatarlı Höyük Kazısı”, heyet üyesi.

26.  2008: İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Efe başkanlığında “Eskişehir Küllüoba Kazısı”, heyet üyesi.

27.  2008: Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar GİRGİNER başkanlığında “Adana/Ceyhan Tatarlı Höyük Kazısı”, heyet üyesi.

28.  2009: İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Efe başkanlığında “Eskişehir Küllüoba Kazısı”, heyet üyesi.

29.  2009: Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar GİRGİNER başkanlığında “Adana/Ceyhan Tatarlı Höyük Kazısı”, heyet üyesi.

30.  2010: İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Efe başkanlığında “Eskişehir Küllüoba Kazısı”, heyet üyesi.

31.  2010: Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar GİRGİNER başkanlığında “Adana/Ceyhan Tatarlı Höyük Kazısı”, heyet üyesi.

32.  2011: Bilecik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Efe başkanlığında “Eskişehir Küllüoba Kazısı”, heyet üyesi.

33.  2011: Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar GİRGİNER başkanlığında “Adana/Ceyhan Tatarlı Höyük Kazısı”, heyet üyesi.

34.  2012: Bilecik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Efe başkanlığında “Eskişehir Küllüoba Kazısı”, heyet üyesi.

35.  Bilecik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Efe başkanlığında “Eskişehir Küllüoba Kazısı”, heyet üyesi.

Diğer

Bilimsel Faaliyetler, Sempozyumlar.

 

-15. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara. 1993

-16. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara. 1994

-17. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara. 1995

-18. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara. 1996

-19. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara. 1997

-20. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Tarsus. 1998

-21. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara. 1999

-22. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyum, İzmir. 2000

-23. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara. 2001

-24. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara. 2002

-25. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara. 2003

-26. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Konya. 2004

-27. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Antalya. 2005

-28. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Çanakkale. 2006

-30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara. 2008

- The II.nd. International Symposium of Archaeology, Kütahya. 2009

-31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Denizli. 2009

-32. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, İstanbul. 2010

-16th Symposium on Mediterranean Archaeology SOMA-2012, Frenze/Italy. 2012

-34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Çorum. 2012

-35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Muğla. 2013

 -Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Çalıştayı (28-29 Nisan 2014)Yeni Araştırmaların Işığında     Batı ve Orta Anadolu ETÇ Kronolojisinin Güncel Bir Değerlendirmesi. Bilecik. 2014.

-36. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Gaziantep. 2014

- European Association of Archaeologist 20th Annual Meeting, İstanbul. 2014
Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
 Ziyaretçi Sayısı: 1671